การผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรชั่วคราวต่ออิหร่าน
1.  หลังจากอิหร่านและกลุ่ม P5+1 (สหรัฐฯ สอ. ฝรั่งเศส เยอรมนี จีนและรัสเซีย) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์อิหร่าน ที่นครเจนีวา เมื่อ 24 พ.ย. 2556 โดยประเด็นหนึ่งของข้อตกลงนี้คือ ฝ่ายตะวันตกจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรต่ออิหร่าน หากอิหร่านปฏิบัติตาม Joint Plan of Action (JPOA) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ นั้น
2.  เมื่อ 20 ม.ค. 2557 IAEA ได้ออกรายงานว่า อิหร่านได้เริ่มดำเนินการตาม JPOA แล้ว ดังนั้น P5+1 จึงเห็นชอบให้มีการผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรต่ออิหร่าน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2557 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 6 เดือน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว การเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไป และ IAEA จะเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม JPOA ของอิหร่าน
3. กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศ (เมื่อ 20 ม.ค. 2557) ผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน เป็นการชั่วคราว (temporary sanctions relief) บนเว็บไซต์ www.treasury.gov ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วง 6 เดือนนี้ มีสาระสำคัญ คือ
  • ให้อิหร่านสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
  • ให้นานาประเทศสามารถส่งออกสินค้า/การบริการภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของอิหร่าน
  • ให้สามารถค้าโลหะมีค่าและทอง รวมถึงสินค้าและ/บริการเกี่ยวกับการบินพลเรือน 
  • ให้ผู้นำเข้านํ้ามันดิบ (crude oil) จากอิหร่านในปัจจุบัน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ตุรกีและไต้หวัน สามารถคงการนำเข้านํ้ามันดิบจากอิหร่านตามเพดานที่ได้มีการกำหนดไว้ ทั้งนี้ หาก P5+1 พบว่า อิหร่านไม่ดำเนินการตาม JPOA สหรัฐฯ จะเพิกถอนการผ่อนปรนฯ
        อย่างไรก็ตาม สินค้า/บริการที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรน ได้แก่ นํ้ามัน การขนส่งสินค้า การเงินและ การธนาคาร นอกจากนี้ บุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามยังไม่ได้รับการผ่อนปรน สหรัฐฯ ระบุว่า การนำเข้ามันดิบจากอิหร่านของไทย ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกมาตรการลงโทษ ทั้งนี้ โดยขอให้ไทยตระหนักว่า อิหร่านยังมีพันธกรณีต้องดำเนินการตาม JPOA ในช่วง 6 เดือนให้ครบถ้วน
4.  สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศ (เมื่อ 20 ม.ค. 2557) ว่า รมว.กต. EU ได้อนุมัติให้
ผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรต่ออิหร่าน โดยอนุญาตให้บริษัทที่ตั้งอยู่ใน EU สามารถซื้อ นำเข้าและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่าน และสามารถค้าขายโลหะมีค่าและทองคำจากอิหร่านได้
5.  ข้อสังเกต เป็นแนวโน้มที่ดี ซึ่งภาคเอกชนไทยควรศึกษาข้อมูลเพื่อหาลู่ทางใช้ประโยชน์ โดยคำนึงถึงว่ายังไม่มีการผ่อนปรนเรื่องการเงินการธนาคารในชั้นนี้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องการค้ากับอิหร่านตลอดเวลาที่ผ่านมา

19 กุมภาพันธ์ 2557
แหล่งข้อมูล: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
โดย: กองตะวันออกกลาง 22 ม.ค. 2557

Back to the list

More Related

  • “เรื่องกล้วย ๆ” เป็นสำนวนไทยที่เราต่างคุ้นเคยกันดี หมายถึงอะไรที่สะดวก ง่าย ๆ เหมือนกับปอกกล้วยเข้าปาก แต่สำหรับชาวอิหร่านแล้ว กล้วยอาจไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ แบบที่เราเข้าใจ
  • อิหร่านเรียกร้องซาอุดิอาระเบียช่วยหยุดยั้งการร่วงราคาน้ำมัน เพื่อปกป้งองเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน...
  • ทางการอิหร่าน เปิดโรงงานถลุงแร่ทองแห่งใหม่ ใกล้เหมืองซาเรห์ ชูราน คาดเหมืองแห่งนี้มีทรัพยากรแร่ 20 ล้านตัน...
  • สินค้าฮาลาลของไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการอิหร่าน หนึ่งในข้อสรุปของการดำเนินโครงการนำคณะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยเยือนอิหร่าน เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557...
  • อิหร่านเริ่มกลับมาเดินสายการผลิตรถยนต์ เพื่อส่งออกไปยังรัสเซียอีกครั้งในรอบ 5 ปี หลังหยุดไปเมื่อปี 2552 เพื่อไปปรับปรุงคุณภาพสินค้า หลังมอสโกนำมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซมลพิษของยุโรปมาใช้...
  • หลังจากอิหร่านและกลุ่ม P5+1 (สหรัฐฯ สอ. ฝรั่งเศส เยอรมนี จีนและรัสเซีย) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์อิหร่าน ที่นครเจนีวา เมื่อ 24 พ.ย. 2556 โดยประเด็นหนึ่งของข้อตกลงนี้คือ ฝ่ายตะวันตกจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการควํ่าบาตรต่ออิหร่าน หากอิหร่านปฏิบัติตาม Joint Plan of Action (JPOA) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ