ไต้หวันห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไต้หวันห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
       ด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป ได้รายงานกรณีแรงงานต่างชาติประสบปัญหาจากการที่ญาติส่งยารักษาโรคไปให้ แล้วถูกดำเนินคดีข้อหานำยาเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการไต้หวัน และมีแรงงานไทยในไต้หวันหลายรายได้รับหมายเรียกให้ไปขึ้นศาลในกรณีการนำยา รักษาโรคประเภทยาแก้ปวดและยาแก้ไข้หวัด (เช่น ทิฟฟี่และดีคอลเจน) ที่มีส่วนผสมของตัวยาพีพีเอหรือฟีนิลโปรปาโลนามี ซึ่งเป็นยาต้องห้ามที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ ๒ ของไต้หวันเข้าเมือง

         กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ไต้หวันมีกฎระเบียบกำหนดว่า การนำยาทุกชนิดเข้าไต้หวันจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าทุกครั้ง ดังนั้น ขอให้แรงงานไทยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

         ๑. แรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน และนำยารักษาโรคติดตัวไป จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Administration) กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
(๑) แบบฟอร์มขออนุญาตนำเข้ายา (Application for Import Certificate และ Import Certificate)
(๒) ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ)
(๓) ใบสั่งยาจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ)

         โดยส่งเอกสารทั้งสามรายการไปที่ Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare, No. 161-2, Kunyang Street, Nangang District, Taipei City 11561, Taiwan. ซึ่งสำนักงานอาหารและยาไต้หวันจะจัดส่งใบอนุญาตนำเข้า (Import Certificate) ไปให้แรงงาน โดยจะต้องสำแดงใบอนุญาตดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน

       ๒. โดยที่แรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกคนจะได้รับการประกันสุขภาพ โดยสามารถไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลได้ จึงขอแนะนำแรงงานไทยว่า ไม่ควรแจ้งให้ญาติจัดส่งยาจากประเทศไทยไปให้ เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ตรงกับโรคแล้ว ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีข้อหานำเข้ายาโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
6 ธันวาคม 2556
แหล่งข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • “ไต้หวัน” นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการทำงานสำหรับแรงงานจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
  • ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศของไต้หวันในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน...
  • เมื่อกลางเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป  ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การพัฒนา SMEs ในสาขาต่าง ๆ ของไต้หวัน...
  • ในสภาวะที่การแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กอรปกับเมื่อปลายปี 2556 จีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจของตัวเอง โดยได้เปิดตัว “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ไต้หวัน จึงต้อง “งัด” ปรับกลยุทธ์ประบวนท่า เพื่อเสริมความแข่งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจให้ตนเอง
  • “การนำเข้า High Density Polyethylene (HDPE) และ Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) จากต่างประเทศ ไม่ส่งผลกระทบหรือจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตไต้หวันในอุตสาหกรรมนี้ จึงขอสั่งให้ยุติการสอบสวนเพื่อให้ออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป (ไต้หวัน) ให้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงเศรษฐการของไต้หวัน...
  • หน่วยงานภาครัฐไต้หวันนำโรงพยาล 5 แห่ง ลงนาม MoU กับบริษัท Zabeel ของดูไบ เพื่อประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของไต้หวันในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  หวังดึงดูดชาวอาหรับให้เข้ามารับการรักษาพยาบาลและลงทุนในไต้หวันเพิ่มขึ้น China Post หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไต้หวัน รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ