แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในปี 2559
แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในปี 2559
            เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้
            การประกาศดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากการห้ามนำเข้าขาไก่แช่แข็ง และการขับไล่นักธุรกิจชาวเลบานอนซึ่งเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในแกมเบีย รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าข้าวและแป้งรายใหญ่ออกนอกประเทศ ด้วยข้อหาการจำหน่ายอาหารหมดอายุ
            “ข้าว” ถือเป็นอาหารหลักของคนแกมเบีย แต่ปัจจุบันแกมเบียไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่แกมเบียนำเข้ามากที่สุด โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            เมื่อปีที่แล้ว แกมเบียเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 79 ของไทย โดยนำเข้าข้าวไทยคิดเป็นมูลค่า 1.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสองปีก่อนกว่า 100 เปอร์เซนต์
            นักวิเคราะห์มองว่า หากการประกาศห้ามนำเข้าข้าวของแกมเบียมีผลบังคับใช้จริง ก็จะส่งผลร้ายแรงต่อประชาชนในประเทศ เนื่องจากมีปริมาณข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน อีกทั้งราคาข้าวอาจสูงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งยังอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในประเทศโดยประชาชนอาจออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการนำเข้าข้าวดังเดิม
14 สิงหาคม 2556
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล
  • ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษา ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กานา ไลบีเลีย กีนี และเซเนกัล ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 คน เชื้อไวรัสดังกล่าว กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศกานา ประเทศกีนีในเขตเมืองหลวง และเมืองบางพื้นที่ของประเทศไลบีเรีย และบางพื้นที่ของประเทศเซเนกัล เท่านั้น...
  • เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้...
  • เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ