แผนกลยุทธ์ด้านเกษตรในระยะ 9 ปีข้างหน้า
แผนกลยุทธ์ด้านเกษตรในระยะ 9 ปีข้างหน้า article

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2554 ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ได้ประกาศแผนกลยุทธ์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอาร์เจนตินา (Strategic Agrifood and Agrindustrial Plan-PEA) ในระยะ 9 ปีข้างหน้า ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

แผนกลยุทธ์ด้านเกษตรฯ ได้จัดทำขึ้นโดยคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 คณะ ได้แก่ 1) Federal Council Agriculture 2) Federal Council of the Productive System 3) Federal Council Adviser on Science and Technology และ 4) Federal Council for Economic and Social Development ร่วมกับผู้แทนจากรัฐบาลทั้ง 23 จังหวัด สถาบันการศึกษา 53 แห่ง ศูนย์วิจัยด้านการเกษตร สมาคมนักธุรกิจ และเกษตรกรทั่วประเทศ
 
ในระยะ 9 ปีข้างหน้า อาร์เจนตินามีเป้าหมายที่จะขยายปริมาณการผลิตธัญพืช (grain) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 โดยจะผลิต grain ให้ได้มากถึง 160 ล้านตันภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้มหาศาลให้กับภาคการ เกษตร ตลอดจนช่วยรักษาระดับการเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
ปธน. Kirchner เห็นว่า แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาระยะยาวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันราคาอาหารและผลิตผลการเกษตรในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก จึงตั้งเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชจาก 34 ล้านเฮกเตอร์ในปัจจุบันเป็น 42 ล้านเฮกเตอร์ภายในปี ค.ศ. 2020 นอกเหนือจากการผลิตธัญพืช อาร์เจนตินามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัวและสุกรเพื่อการส่งออกมากขึ้นด้วย
 
ถึงแม้ทุกฝ่ายจะเห็นชอบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมิได้ระบุแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน โดย ปธน. กล่าวถึงแต่การขยายพื้นที่เพาะปลูกกับการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการช่วยเพิ่มพูนปริมาณการผลิต ในขณะเดียวกัน มิได้พูดถึงวงเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยส่งเสริมให้แผนกลยุทธ์เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น นักการเมืองฝ่ายค้านและ ผชช. บางคนจึงเห็นว่าแผนกลยุทธ์ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ แต่ ปธน. Kirchner ประสงค์ที่จะใช้แผนดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการหาคะแนนนิยมมากกว่า
แหล่งข้อมูล: www.thaibizargen.com

Back to the list

More Related

  • อาร์เจนตินา ดินแดนทางตอนใต้ของลาตินอเมริกา หลายคนคงนึกถึงทีมชาติอาร์เจนตินาที่แข็งแกร่ง ในการแข่งขันฟุตบอลโลก แล้วเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเข้มแข็งแค่ไหน?
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะผู้พิจารณา (Panel) ของ WTO มีคำตัดสินให้มาตรการของอาร์เจนตินาที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า (DJAI Procedure) และการใช้ข้อบังคับทางการค้า (Trade-related Requirements) กับบริษัทที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กำหนดให้บริษัทนำเข้าต้องมีการส่งออกสินค้าที่ผลิตในอาร์เจนตินา ต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินค้า บังคับให้บริษัทต้องมีการลงทุนในอาร์เจนตินา เป็นต้น เข้าข่ายเป็นมาตรการที่จำกัดการนำเข้าสินค้า ขัดต่อกฎกติกาการค้าของ WTO...
  • ทางการอาร์เจนตินาเผยแผนก่อสร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ โดยจะมีความสูง 355 เมตร ด้วยงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดจะแล้วเสร็จภายในอีก 5 ปี...
  • สหภาพแรงงานในอาร์เจนตินาก็ได้เริ่มต้นประท้วงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 5 เดือน ด้วยการปิดล้อมทางเข้ากรุงบัวโนสไอเรส และเดินขบวนสู่ใจกลางเมือง หลังจากที่รัฐบาลอาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรในเดือนก.ค. ที่ผ่านมา...
  • หลังจากอาร์เจนตินาเกิดภาวะไม่สามารถชำระหนี้ปันผลดอกเบี้ยแก่นักลงทุนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ในเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กริสตีนา เอลิซาเบต เฟร์นันเดซ เด กีร์ชเนร์ ประกาศแผนการเงินประเทศ ยื่นข้อเสนอสับเปลี่ยนตราสารหนี้เดิมที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายสหรัฐฯแลกกับตราสารใหม่ภายใต้กฎหมายอาร์เจนตินา เพื่อเลี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้รอบใหม่ และทำให้หนึ่งในสองของบริษัทเฮดจ์ฟันด์ที่ฟ้องอาร์เจนตินาต่อศาลสหรัฐฯ ได้ประนามอาร์เจนตินาว่า “เป็นพวกนอกกฎหมาย”...
  • อาร์เจนตินาเตรียมยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเพื่อให้สามารถชำระหนี้แก่ผู้ถือพันธบัตรต่างชาติในอาร์เจนตินา โดยบลูมเบิร์กระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นความพยายามเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์หลังศาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามอาร์เจนตินาชำระคืนหนี้สินและส่งผลให้ประเทศเผชิญกับภาวะผิดนัดชำระหนี้บางส่วนเมื่อปลายเดือนก.ค....

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ