สภาวะภัยแล้งในอาร์เจนตินา
สภาวะภัยแล้งในอาร์เจนตินา article

ด้วยอาร์เจนตินากำลังเผชิญกับสภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในบริเวณ Pampas ซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวและเพาะปลูกที่สำคัญที่สุดของอาร์เจนตินา ศูนย์ BIC จึงขอรายงานเรื่องดังกล่าวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประมวลข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆ ดังนี้

ปริมาณฝนในเดือน ธ.ค. 2554 ลดน้อยลงมาก โดยมีปริมาณฝนเพียง 10-50 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับ 60-100 มิลลิเมตร ในปี 2553 ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) ซึ่งทำให้มีฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกติ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดบัวโนสไอเรส Santa Fe และ Cordoba ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญที่สุดของอาร์เจนตินา โดยปกติพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณฝนประมาณ 150 มิลลิเมตร แต่ปัจจุบันมีปริมาณฝนเพียง 20-25 มิลลิเมตร ถึงแม้พยากรณ์อากาศคาดว่า จะมีฝนเพิ่มขึ้นภายในสัปดาห์หน้า แต่หลายฝ่ายเห็นพ้องว่า คงจะไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูผลผลิตได้อย่างฉับพลัน

นาย Oscar Solís รองปลัดกระทรวงเกษตรชี้แจงว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ชะลอการเพาะปลูกออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสภาวะภัยแล้ง (ตามรายงานประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 มีการเพาะปลูกข้าวโพดร้อยละ 80 จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดทั้งหมด) ดังนั้น นาย Solis คาดว่า ผลผลิตของธัญพืชทั้งหมดในปี 2555 จะมีประมาณ 100 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 10 ล้านตัน อันเป็นผลจากผลผลิตของข้าวโพดที่ลดน้อยลง

ถึงแม้การเพาะปลูกถั่วเหลืองจะมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 90 จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด แต่พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับสภาวะภัยแล้ง ซึ่งคาดว่า น่าจะส่งผลให้ผลผลิตของถั่วเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้หลักของประเทศ ลดน้อยลงเช่นกัน ตามรายงานของ La Rioja Rural Society ชมรมผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของอาร์เจนตินาพบว่า ร้อยละ 90 ของข้าวโพดที่ปลูกได้รับความเสียหายแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของข้าวโพดในปี 2555 มีจำนวนลดลงอย่างแน่นอน 10 ล้านตัน และอาจจะลดลงอีก 10 ล้านต้น ในสภาวะภัยแล้งปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ยอดผลิตของข้าวโพดในปีนี้เหลือเพียง 10 ล้านตัน จากที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 30 ล้านตัน ในภาพรวม La Rioja Rural Society ประเมินความเสียหายทั้งหมดจากภัยแล้งในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สืบเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง นาย Norberto Yauhar รมว. กระทรวงเกษตรกำหนดที่จะจัดประชุม National Agricultural Emergencies and Disasters ในวันที่ 12 ม.ค. 2554 เพื่อประเมินสถานการณ์และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นาย Yauhar ชี้แจงว่า รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีไปแบบ“surgical” เนื่องจากสภาวะภัยแล้งในแต่ละพื้นที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน อาทิ จังหวัด Santa Fe ได้รับผลกระทบมากที่สุด รัฐบาลจึงมีแผนการที่จะให้เงินช่วยเหลือประมาณ 15 ล้านเปโซ และจะประเมินความเสียหายในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ดี นาย Yauhuar ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะไม่มีการระดมเงินทุนเพิ่มเติมในชั้นนี้ ปัจจุบัน รัฐบาลอาร์เจนตินามีเงินทุนประมาณ 500 ล้านเปโซ สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

นอกเหนือจากอาร์เจนตินา ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ อาทิ บราซิลและปารากวัย ก็กำลังเผชิญกับสภาวะภัยแล้งเช่นกัน ล่าสุด นาย Andrés  Werihe รมช. กระทรวงเกษตรปารากวัย ชี้แจงว่า ถั่วเหลือง ข้าวโพด และฝ้ายจะมีผลผลิตลดน้อยลงถึงร้อยละ 40 ในปี 2555 ดังนั้น ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่า โดยที่อาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ส่งออกข้าวโพดเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐ สภาวะภัยแล้งในอาร์เจนตินาย่อมจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีก (ปัจจุบันก็มีราคาสูงอยู่แล้ว เนื่องจากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรปเมื่อปีที่ผ่านมา)

สภาวะภัยแล้งเป็นปัญหาด้านภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อปี ค.ศ. 2008-2009 อาร์เจนตินาก็ได้เผชิญกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้น รัฐบาลอาร์เจนตินาจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก

 

แหล่งข้อมูล: www.thaibizargen.com

Back to the list

More Related

  • อาร์เจนตินา ดินแดนทางตอนใต้ของลาตินอเมริกา หลายคนคงนึกถึงทีมชาติอาร์เจนตินาที่แข็งแกร่ง ในการแข่งขันฟุตบอลโลก แล้วเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเข้มแข็งแค่ไหน?
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะผู้พิจารณา (Panel) ของ WTO มีคำตัดสินให้มาตรการของอาร์เจนตินาที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า (DJAI Procedure) และการใช้ข้อบังคับทางการค้า (Trade-related Requirements) กับบริษัทที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กำหนดให้บริษัทนำเข้าต้องมีการส่งออกสินค้าที่ผลิตในอาร์เจนตินา ต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินค้า บังคับให้บริษัทต้องมีการลงทุนในอาร์เจนตินา เป็นต้น เข้าข่ายเป็นมาตรการที่จำกัดการนำเข้าสินค้า ขัดต่อกฎกติกาการค้าของ WTO...
  • ทางการอาร์เจนตินาเผยแผนก่อสร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ โดยจะมีความสูง 355 เมตร ด้วยงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดจะแล้วเสร็จภายในอีก 5 ปี...
  • สหภาพแรงงานในอาร์เจนตินาก็ได้เริ่มต้นประท้วงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 5 เดือน ด้วยการปิดล้อมทางเข้ากรุงบัวโนสไอเรส และเดินขบวนสู่ใจกลางเมือง หลังจากที่รัฐบาลอาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรในเดือนก.ค. ที่ผ่านมา...
  • หลังจากอาร์เจนตินาเกิดภาวะไม่สามารถชำระหนี้ปันผลดอกเบี้ยแก่นักลงทุนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ในเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กริสตีนา เอลิซาเบต เฟร์นันเดซ เด กีร์ชเนร์ ประกาศแผนการเงินประเทศ ยื่นข้อเสนอสับเปลี่ยนตราสารหนี้เดิมที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายสหรัฐฯแลกกับตราสารใหม่ภายใต้กฎหมายอาร์เจนตินา เพื่อเลี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้รอบใหม่ และทำให้หนึ่งในสองของบริษัทเฮดจ์ฟันด์ที่ฟ้องอาร์เจนตินาต่อศาลสหรัฐฯ ได้ประนามอาร์เจนตินาว่า “เป็นพวกนอกกฎหมาย”...
  • อาร์เจนตินาเตรียมยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเพื่อให้สามารถชำระหนี้แก่ผู้ถือพันธบัตรต่างชาติในอาร์เจนตินา โดยบลูมเบิร์กระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นความพยายามเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์หลังศาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามอาร์เจนตินาชำระคืนหนี้สินและส่งผลให้ประเทศเผชิญกับภาวะผิดนัดชำระหนี้บางส่วนเมื่อปลายเดือนก.ค....

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ