การยึดคืนหุ้น YPF จากบริษัท Repsol
การยึดคืนหุ้น YPF จากบริษัท Repsol article

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ผ่านร่างกฎหมายยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ศูนย์ BIC จึงขอรายงานความคืบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยประมวลข้อมูลจากสื่อมวลชนต่างๆ ดังนี้

ความคืบหน้า

1. นับตั้งแต่ ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ของอาร์เจนตินาได้เสนอร่างกฎหมาย “Recuperación y Control de Hidrocarburos” เพื่อยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ของสเปน เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2555 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวมีความตึงเครียดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลอาร์เจนตินาและรัฐบาลสเปน โดยเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าชดเชยที่รัฐบาลอาร์เจนตินาต้องชำระให้กับบริษัท Repsol ซึ่งทางบริษัทเรียกร้องเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลอาร์เจนตินาปฏิเสธที่จะชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว พร้อมกับโต้ตอบว่า บริษัท Repsol จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอาร์เจนตินาสำหรับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายจากการขุดเจาะน้ำมันภายในประเทศ รวมทั้งค่าเสียโอกาสจากการที่บริษัทไม่ยอมขยายการลงทุน

2. เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2555 สภาผู้แทนราษฎร์อาร์เจนตินาได้ผ่านร่างกฎหมายยึดคืนหุ้นกิจการ YPFจากบริษัท Repsol ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 208 คะแนน จาก ส.ส. จำนวนทั้งสิ้น 257 คน ภายหลังที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยมีสมาชิกจากทั้งพรรค Frente para la Victoria ของรัฐบาลและพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่างๆ รวมลง คะแนนเสียงให้การสนับสนุน (ยกเว้นจากพรรค PRO ซึ่งเป็นพรรคของผู้ว่าการกรุงบัวโนสไอเรส)

3. ต่อมา เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 เวลา 18.30 น. ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ของอาร์เจนตินาได้แถลงการณ์และลงนามในร่างกฎหมายยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol พร้อมทั้งแต่งตั้งให้นาย Miguel Galuccio เป็นผู้บริหารคนใหม่ของบริษัท YPF ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

4. หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผู้ที่มีส่วนผลักดันการยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ในครั้งนี้ คือ นาย Axel Kicilloff, Secretary of Political Economy and Social Planning กระทรวง ศก. อาร์เจนตินา ซึ่งเป็นเพื่อนกับนาย Maximo Kirchner บุตรชายของ ปธน. และเป็นสมาชิกของกลุ่ม La Campora ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุน ปธน. de Kirchner และมีความใกล้ชิดกับพรรค Frente para la Victoria นาย Kicilloff เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ (อายุ 41 ปี) จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส (Universidad de Buenos Aires) เป็นผู้สนับสนุนหลักการบริหารเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามทฤษฎีของ John Bernard Keynes และยังนิยมชมชอบทฤษฎี Marxism ซึ่งเคยเขียนบทความสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวในวารสารของอาร์เจนตินาและ ตปท. ด้วย ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายการยึดคืนกิจการ YPF ของวุฒิสภา นาย Kicilloff ชี้แจงว่า เมื่อเกิดวิกฤตสิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือ การโยนความผิดให้รัฐเป็นตัวปัญหา เนื่องจากรัฐมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดอุปทานและการลงทุน ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศ ในขณะที่ บริษัทผู้ผลิตน้ำมันจะคำนึงถึงแต่ผลกำไร และพยายามกดดันให้รัฐบาลสนับสนุนการขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

5.  ถึงแม้การยึดคืนหุ้นกิจการ YPF โดยแถลงว่าจะ ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท Repsol ของรัฐบาลอาร์เจนตินาจะส่งผลกระทบต่อ คสพ. กับสเปน  และภาพลักษณ์ของอาร์เจนตินากับนานาประเทศ แต่ประชาชนภายในประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงนักการเมืองจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่างๆ ยกเว้นนักการเมืองจากพรรค Pro ซึ่งมีนาย Maurico Macri ผู้ว่าการกรุงบัวโนสไอเรส เป็นหัวหน้า กลับเห็นชอบกับการยึดคืนหุ้นกิจการ YPF ซึ่งจะเห็นได้จากเสียงสนับสนุนในรัฐสภา โดยทุกฝ่ายเห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติของอาร์เจนตินาเป็นของประชาชนทุกคนและรัฐบาลอาร์เจนตินาควรเป็นผู้ดูแลและรักษาผลประโยชน์เอง อย่างไรก็ดี มี ผชช. บางรายวิพากษ์วิจารณ์ว่า ในขณะที่ รัฐบาลยึดหุ้นร้อยละ 51 มาจากบริษัท Repsol แล้ว รัฐบาลจะดำเนินการอย่างใดต่อกับหุ้นส่วนที่เหลือที่ครอบครัว Eskenazi ชาวอาร์เจนตินาถืออยู่อีกร้อยละ 25

6. ก่อนการเสนอร่างกฎหมายยึดคืนกิจการ YPF หลายฝ่ายเห็นว่า บริษัท Repsol น่าจะรู้ตัวดีว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากรัฐบาลจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัด Chubut, Neuquén และ Mendoza ต่างทยอยยกเลิกสัมปทานที่มอบให้กับบริษัท YPF นับ ตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งกับรัฐบาลเมื่อต้นปี 2555 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกัน ผชช. หลายคนเห็นว่า การยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol นอกเหนือจากเป็นการสร้างกระแสชาติ นิยมขึ้นมาใหม่ (Re-nationalism) และเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลอาร์เจนตินาตระหนักถึงความสำคัญและผลประโยชน์จากการค้นพบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ของบริษัท YPF ในจังหวัด Neuquén ที่ชื่อว่าแหล่ง “Vaca Muerta” เมื่อช่วงปลายปี 2553 อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายเห็นว่า การขุดเจาะและผลิตน้ำมันจากแหล่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและเทคโนโลยีพิเศษ ดังนั้น ประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามต่อไป คือ รัฐบาลอาร์เจนตินาจะดำเนินการอย่างใดหรือจะมอบสัมปทานให้กับบริษัทอื่นใดเป็นผู้ดำเนินการแทน (ผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobile ได้เข้าพบกับนาย Julio De Vido รมว. กระทรวงการวางแผนและการลงทุน และนาย Axel Kicilloff เมื่อสองสัปดาห์ก่อน เพื่อแสดงความสนใจและเจรจาเงื่อนไขการลงทุน)

7. ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท Repsol นาย Miguel Martinez ผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท Repsol ชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มขั้นตอนทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องรัฐบาลอาร์เจนตินาให้ชดเชยค่าเสียหาย โดยบริษัท Repsol จะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่นาย Martinez ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในชั้นนี้

8. สำหรับการแต่งตั้งนาย Miguel Galuccio เป็นผู้บริหารคนใหม่ของบริษัท YPF ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย เนื่องจากนาย Galuccio เป็นคนรุ่นใหม่ (อายุ 44 ปี) ที่มีประสบการณ์สูง ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท Schlumberger สิ่งแรกที่นาย Galuccio รีบดำเนินการเมื่อเข้ารับตำแน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2555 คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท YPF สามารถขยายการลงทุนและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยนาย Galuccio ได้วางเป้าหมายว่า จะเสนอแผนงานภายในเวลา 100 วันแรกของการทำงาน ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานอย่างเป็นระบบและความมุ่งมั่นของนาย Galuccio ทั้งนี้ หลายฝ่ายหวังว่า นาย Galuccio จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกรัฐบาลหรือนักการเมืองแทรกแซง

9. ถึงแม้มี ผชช. บางรายวิเคราะห์ว่า การยึดคืนกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ในครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนจาก ตปท. ในอาร์เจนตินามากนัก อาทิ ธนาคาร BBVA ของสเปนยังยืนยันที่จะขยายการลงทุนในอาร์เจนตินาต่อไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การกระทำของรัฐบาลอาร์เจนตินาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลอาร์เจนตินายึดมั่นที่จะดำเนินนโยบาย การต่างประเทศเป็นสันโดษ โดยไม่คำนึงถึง ความสัมพันธ์ รปท. มากนัก

 
แหล่งข้อมูล: www.thaibizargen.com

Back to the list

More Related

  • อาร์เจนตินา ดินแดนทางตอนใต้ของลาตินอเมริกา หลายคนคงนึกถึงทีมชาติอาร์เจนตินาที่แข็งแกร่ง ในการแข่งขันฟุตบอลโลก แล้วเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเข้มแข็งแค่ไหน?
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะผู้พิจารณา (Panel) ของ WTO มีคำตัดสินให้มาตรการของอาร์เจนตินาที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า (DJAI Procedure) และการใช้ข้อบังคับทางการค้า (Trade-related Requirements) กับบริษัทที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กำหนดให้บริษัทนำเข้าต้องมีการส่งออกสินค้าที่ผลิตในอาร์เจนตินา ต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินค้า บังคับให้บริษัทต้องมีการลงทุนในอาร์เจนตินา เป็นต้น เข้าข่ายเป็นมาตรการที่จำกัดการนำเข้าสินค้า ขัดต่อกฎกติกาการค้าของ WTO...
  • ทางการอาร์เจนตินาเผยแผนก่อสร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ โดยจะมีความสูง 355 เมตร ด้วยงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดจะแล้วเสร็จภายในอีก 5 ปี...
  • สหภาพแรงงานในอาร์เจนตินาก็ได้เริ่มต้นประท้วงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 5 เดือน ด้วยการปิดล้อมทางเข้ากรุงบัวโนสไอเรส และเดินขบวนสู่ใจกลางเมือง หลังจากที่รัฐบาลอาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรในเดือนก.ค. ที่ผ่านมา...
  • หลังจากอาร์เจนตินาเกิดภาวะไม่สามารถชำระหนี้ปันผลดอกเบี้ยแก่นักลงทุนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ในเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กริสตีนา เอลิซาเบต เฟร์นันเดซ เด กีร์ชเนร์ ประกาศแผนการเงินประเทศ ยื่นข้อเสนอสับเปลี่ยนตราสารหนี้เดิมที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายสหรัฐฯแลกกับตราสารใหม่ภายใต้กฎหมายอาร์เจนตินา เพื่อเลี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้รอบใหม่ และทำให้หนึ่งในสองของบริษัทเฮดจ์ฟันด์ที่ฟ้องอาร์เจนตินาต่อศาลสหรัฐฯ ได้ประนามอาร์เจนตินาว่า “เป็นพวกนอกกฎหมาย”...
  • อาร์เจนตินาเตรียมยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเพื่อให้สามารถชำระหนี้แก่ผู้ถือพันธบัตรต่างชาติในอาร์เจนตินา โดยบลูมเบิร์กระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นความพยายามเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์หลังศาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามอาร์เจนตินาชำระคืนหนี้สินและส่งผลให้ประเทศเผชิญกับภาวะผิดนัดชำระหนี้บางส่วนเมื่อปลายเดือนก.ค....

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ