งานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเซเนกัล
งานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเซเนกัล
เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์ โดยเชิญคณะนักแสดงและนักดนตรีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาแสดงนาฏศิลป์และ ดนตรีไทย นอกจากนั้น คณะนาฏศิลป์ไทยและนักดนตรีไทยยังแสดงในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวโครงการ เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 25 เมษายน2556 ที่ โรงแรม Radisson Blu และที่ภัตตาคาร L’Avenue Restaurant ในวันที่ 25 - 27 เมษายน 2556 ด้วย
   ในวันที่ 26 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีเปิดการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยนางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เป็นประธานร่วมกับนาย Hugues Diaz ผู้อำนวยการภาพยนตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล โดยมีผู้เข้าชมประมาณ 500 คน ประกอบด้วยแขกผู้มีเกียรติจากคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศประจำเซเนกัล ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านวัฒนธรรมของเซเนกัล ศิลปินท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่วนวันที่ 27 เมษายน 2556 มีการแสดงนาฏศิลป์ชุดที่สองที่โรงละครฯ โดยมีผู้เข้าร่วมชมการแสดงกว่า 500 คน
    โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในที่กรุงดาการ์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในเซเนกัลและภูมิภาค แอฟริกาตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทย โดยการทูตวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซเนกัล และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมาก ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการดังกล่าวในห้วงเวลาเดียวกันกับโครงการสัปดาห์อาหารไทย ( 23- 28 เมษายน 2556) ซึ่งเสริมผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โครงการทั้งสองประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีการเผยแพร่ข่าวอย่างกว้างขวางในสื่อมวลชนทุกแขนงของเซเนกัล และก่อให้เกิด visibility ของประเทศไทยที่เด่นชัดในเซเนกัล
23 กรกฎาคม 2556
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โดย: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

Back to the list

More Related

  • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล
  • ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษา ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กานา ไลบีเลีย กีนี และเซเนกัล ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 คน เชื้อไวรัสดังกล่าว กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศกานา ประเทศกีนีในเขตเมืองหลวง และเมืองบางพื้นที่ของประเทศไลบีเรีย และบางพื้นที่ของประเทศเซเนกัล เท่านั้น...
  • เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้...
  • เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ