บริษัท Atlantic Laboratories จำกัด เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติด้านสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำกรุงดาการ์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 -30 มิ.ย. 2556
บริษัท Atlantic Laboratories จำกัด เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติด้านสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำกรุงดาการ์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 -30 มิ.ย. 2556
เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2556 นางสุจิตรา จิวะรางกูล ตำแหน่ง Marketing & Co-ordinator บริษัท Atlantic Laboratories จำกัด บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยาจากประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติด้านสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำกรุงดาการ์ (Salon International de la Santé et du Matériel Médical de Dakar - SISDAK) ครั้งที่ 5 เพื่อร่วมจัดแสดงสินค้ายาของบริษัทฯ และสำรวจตลาดยาเซเนกัล นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทยาจากประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยนางสุจิตราฯ ได้ใช้โอกาสนี้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับลู่ทางการเปิดตลาดยาของบริษัท Atlantic Laboratories ในเซเนกัลและภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก รวมทั้งพบหารือกับบริษัทนำเข้ายาในเซเนกัล และหน่วยงาน Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติของเซเนกัล ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเซเนกัล มีหน้าที่จัดประมูลเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์
18 กรกฎาคม 2556
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โดย: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

Back to the list

More Related

  • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล
  • ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษา ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กานา ไลบีเลีย กีนี และเซเนกัล ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 คน เชื้อไวรัสดังกล่าว กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศกานา ประเทศกีนีในเขตเมืองหลวง และเมืองบางพื้นที่ของประเทศไลบีเรีย และบางพื้นที่ของประเทศเซเนกัล เท่านั้น...
  • เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้...
  • เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ