มาดากัสการ์

สาธารณรัฐมาดากัสการ์ (Republic of Madagascar) เป็นประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งแร่หลายชนิดหลายประเภท ทั้งแร่โลหะ แร่อุตสาหกรรมและแร่รัตนชาติ แร่เหล่านั้นได้แก่ บ๊อกไซท์ ถ่านหิน ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส นิเกิล ดีบุก พลอย แต่มาดากัสการ์ยังขาดแคลนเงินทุนในการสำรวจแร่ ดังนั้น จึงยังมีแหล่งแร่อีกมากที่รอการสำรวจและค้นพบจากนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งนอกเหนือจากแหล่งแร่ที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนแล้ว ค่าจ้างแรงงานในมาดากัสการ์ยังค่อนข้างถูก การแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างน้อย รัฐมีนโยบายเปิดกว้างสำหรับการลงทุนจากต่างชาติและการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ยังไม่เข้มงวดมากนัก

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

มาดากัสการ์เป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ตรงกันข้ามกับประเทศโมซัมบิก มีพื้นที่รวม 592,000 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่ง ตอนกลางมีที่ราบสูงและภูเขา

สภาพภูมิอากาศในมาดากัสการ์เป็นแบบร้อนชื้น (ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยกว่า 3,000 มิลลิเมตร) บริเวณชายฝั่งลักษณะอากาศแบบอากาศเขตร้อน ภายในประเทศอากาศกำลังดี ทางใต้อากาศกึ่งแห้งแล้ง และมีภัยธรรมชาติ คือ พายุไซโคลน และ ภัยแล้ง

ประชากร

ปัจจุบันมาดากัสการ์มีประชากรราว 20.5 ล้านคน (ประมาณการปี 2555) ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติมลายู-อินโดนีเซียน (Merina and related Betsileo) Cotiers (แอฟริกันผสม มลายู-อินโดนีเซียน และบรรพบุรุษชาวอาหรับ-Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava) ฝรั่งเศส อินเดีย ครีโอล โคโมแรน

การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครองของมาดากัสการ์ปกครองโดยประธานาธิบดีซึ่งจะอยู่ในวาระคราวละ 5 ปี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต (Faritany) ได้แก่ Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara มีเมืองหลวง คือ กรุงอันตานานาริโว (Antananarivo)

ภาษา

ชาวมาดากัสการ์ใช้ภาษามาลากาซีเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษ กับ ฝรั่งเศสติดต่อในวงการระหว่างประเทศ

ศาสนา

ชาวมาดากัสการ์มีความเชื่อท้องถิ่น 52% นับถือศาสนาคริสต์ 41% และอื่นๆ7%

สกุลเงิน

ระบบเงินตราที่ใช้ในมาดากัสการ์คือเงินสกุล อาเรียรีมาดากัสการ์ (MGA) มีรหัสสกุลเงิน คือ MGA ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 บาท ต่อ 73.98 MGA (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556)

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภคของมาดากัสการ์ยังค่อนข้างจำกัด นักลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเอง เนื่องจากเหมืองส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กันดาร ห่างไกลชุมชน นอกจากนี้ การคมนาคมและการสื่อสารในมาดากัสการ์ยังค่อนข้างลำบาก

ข้อมูลทั่วไปประเทศมาดากัสการ์

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

มาดากัสการ์เป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ตรงกันข้ามกับประเทศโมซัมบิก มีพื้นที่รวม 592,000 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่ง ตอนกลางมีที่ราบสูงและภูเขา

สภาพภูมิอากาศในมาดากัสการ์เป็นแบบร้อนชื้น (ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยกว่า 3,000 มิลลิเมตร) บริเวณชายฝั่งลักษณะอากาศแบบอากาศเขตร้อน ภายในประเทศอากาศกำลังดี ทางใต้อากาศกึ่งแห้งแล้ง และมีภัยธรรมชาติ คือ พายุไซโคลน และ ภัยแล้ง

ประชากร

ปัจจุบันมาดากัสการ์มีประชากรราว 20.5 ล้านคน (ประมาณการปี 2555) ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติมลายู-อินโดนีเซียน (Merina and related Betsileo) Cotiers (แอฟริกันผสม มลายู-อินโดนีเซียน และบรรพบุรุษชาวอาหรับ-Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava) ฝรั่งเศส อินเดีย ครีโอล โคโมแรน

การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครองของมาดากัสการ์ปกครองโดยประธานาธิบดีซึ่งจะอยู่ในวาระคราวละ 5 ปี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต (Faritany) ได้แก่ Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara มีเมืองหลวง คือ กรุงอันตานานาริโว (Antananarivo)

ภาษา

ชาวมาดากัสการ์ใช้ภาษามาลากาซีเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษ กับ ฝรั่งเศสติดต่อในวงการระหว่างประเทศ

ศาสนา

ชาวมาดากัสการ์มีความเชื่อท้องถิ่น 52% นับถือศาสนาคริสต์ 41% และอื่นๆ7%

สกุลเงิน

ระบบเงินตราที่ใช้ในมาดากัสการ์คือเงินสกุล อาเรียรีมาดากัสการ์ (MGA) มีรหัสสกุลเงิน คือ MGA ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 บาท ต่อ 73.98 MGA (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556)

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภคของมาดากัสการ์ยังค่อนข้างจำกัด นักลงทุนส่วนใหญ่โดยเฉพาะการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเอง เนื่องจากเหมืองส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กันดาร ห่างไกลชุมชน นอกจากนี้ การคมนาคมและการสื่อสารในมาดากัสการ์ยังค่อนข้างลำบาก

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

มาดากัสการ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) 8.345 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ ปี 2553) และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2553 อยู่ที่ -2% สินค้าส่งออกที่สำคัญของมาดากัสการ์ ได้แก่ กาแฟ วานิลลา สัตว์ทะเลมีเปลือก น้ำตาล เสื้อผ้าฝ้าย โครไมท์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีตลาดหลัก คือ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน แคนาดา สเปน ส่วนสินค้านำเข้านั้น ได้แก่ สินค้าทุน ปิโตรเลียม สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร โดยมีประเทศคู่ค้า คือ จีน ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ อินเดีย บาห์เรน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์

ด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับมาดากัสการ์นั้น ยังมีมูลค่าค่อนข้างน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ทั้งนี้ สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังมาดากัสการ์ ได้แก่ น้ำตาลทราย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ปูนซิเมนต์ เครื่องนุ่งห่ม ส่วนสินค้านำเข้าจากมาดากัสการ์ที่สำคัญ คือ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่านำเข้าน้อยมาก ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

มาดากัสการ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) 8.345 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ ปี 2553) และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2553 อยู่ที่ -2% สินค้าส่งออกที่สำคัญของมาดากัสการ์ ได้แก่ กาแฟ วานิลลา สัตว์ทะเลมีเปลือก น้ำตาล เสื้อผ้าฝ้าย โครไมท์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีตลาดหลัก คือ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน แคนาดา สเปน ส่วนสินค้านำเข้านั้น ได้แก่ สินค้าทุน ปิโตรเลียม สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร โดยมีประเทศคู่ค้า คือ จีน ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ อินเดีย บาห์เรน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์

ด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับมาดากัสการ์นั้น ยังมีมูลค่าค่อนข้างน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ทั้งนี้ สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังมาดากัสการ์ ได้แก่ น้ำตาลทราย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ปูนซิเมนต์ เครื่องนุ่งห่ม ส่วนสินค้านำเข้าจากมาดากัสการ์ที่สำคัญ คือ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่านำเข้าน้อยมาก ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

การลงทุนในมาดากัสการ์เปิดให้ต่างชาติลงทุน 100% หรือการลงทุนร่วมกับบริษัทท้องถิ่นก็ได้

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

รัฐบาลมาดากัสการ์ (GOM) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop Office) หรือ (Guichet Unique) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานสำหรับข้อเสนอโครงการใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งข้อเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลจากกระทรวงเหล่านั้น “Guichet Unique” ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45-60 วันแต่มักเกิดการล่าช้าในการอนุมัติ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก่อตั้งสำนักงาน “Espace Promotion des Investissements” (Investment Promotion Space) ขึ้นภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เพื่อส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุน ด้านระเบียบบริหาร การขอข้อมูล และขั้นตอนการอนุญาตดำเนินงานตั้งแต่ปี 1996 ได้มีการดำเนินแผนการปรับโครงสร้างร่วมกับธนาคารโลกและ IMF รัฐบาลได้พยายามปฏิรูปธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในการลงทุนโดยยกเลิกระเบียบและข้อกำหนดทางภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางและนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลมาดากัสการ์ยังได้ปรับลำดับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อขจัดระบบผูกขาดวิสาหกิจสาธารณะด้านพลังงาน เหมืองแร่ ไฮโดรคาร์บอน โทรคมนาคม และการขนส่งทางอากาศ จึงมีการนำมาตรการต่อไปนี้มาใช้ในปี 1998-1999 เพื่อกระตุ้นการลงทุนของต่างชาติ

 • การเช่าที่ดินระยะยาวของชาวต่างชาติ
 • การผ่อนผันระเบียบการอนุมัติวีซ่าแก่นักลงทุนต่างชาติ
 • การยกเลิกการอนุมัติ equity capital contributions โดยนักลงทุนต่างชาติของครั้งก่อน
 • การลดขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กร
 • การปรับกรอบด้านกฎหมายและองค์กร เพื่อต่อต้านกับการแข่งขันที่ไม่เสรี (อยู่ระหว่างรออนุมัติ)
 • การลงนามในข้อตกลงการขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพ
 • แหล่งเงินทุนภาคเอกชน
 • การนำกฎหมายการไกล่เกลี่ยสมัยใหม่และภาคเอกชนมาใช้ จึงมีการริเริ่มสร้าง Malagasy Center for Arbitration and Mediation (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 • การนำกฎหมายการทำเหมืองแร่ฉบับใหม่มาใช้ และการร่างกรอบกฎหมายเพื่อส่งเสริมโครงการทำเหมืองแร่ที่ลงทุนมากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

รัฐบาลมาดากัสการ์ (GOM) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop Office) หรือ (Guichet Unique) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานสำหรับข้อเสนอโครงการใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งข้อเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลจากกระทรวงเหล่านั้น “Guichet Unique” ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45-60 วันแต่มักเกิดการล่าช้าในการอนุมัติ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก่อตั้งสำนักงาน “Espace Promotion des Investissements” (Investment Promotion Space) ขึ้นภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เพื่อส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุน ด้านระเบียบบริหาร การขอข้อมูล และขั้นตอนการอนุญาตดำเนินงานตั้งแต่ปี 1996 ได้มีการดำเนินแผนการปรับโครงสร้างร่วมกับธนาคารโลกและ IMF รัฐบาลได้พยายามปฏิรูปธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในการลงทุนโดยยกเลิกระเบียบและข้อกำหนดทางภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางและนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลมาดากัสการ์ยังได้ปรับลำดับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อขจัดระบบผูกขาดวิสาหกิจสาธารณะด้านพลังงาน เหมืองแร่ ไฮโดรคาร์บอน โทรคมนาคม และการขนส่งทางอากาศ จึงมีการนำมาตรการต่อไปนี้มาใช้ในปี 1998-1999 เพื่อกระตุ้นการลงทุนของต่างชาติ

 • การเช่าที่ดินระยะยาวของชาวต่างชาติ
 • การผ่อนผันระเบียบการอนุมัติวีซ่าแก่นักลงทุนต่างชาติ
 • การยกเลิกการอนุมัติ equity capital contributions โดยนักลงทุนต่างชาติของครั้งก่อน
 • การลดขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กร
 • การปรับกรอบด้านกฎหมายและองค์กร เพื่อต่อต้านกับการแข่งขันที่ไม่เสรี (อยู่ระหว่างรออนุมัติ)
 • การลงนามในข้อตกลงการขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพ
 • แหล่งเงินทุนภาคเอกชน
 • การนำกฎหมายการไกล่เกลี่ยสมัยใหม่และภาคเอกชนมาใช้ จึงมีการริเริ่มสร้าง Malagasy Center for Arbitration and Mediation (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 • การนำกฎหมายการทำเหมืองแร่ฉบับใหม่มาใช้ และการร่างกรอบกฎหมายเพื่อส่งเสริมโครงการทำเหมืองแร่ที่ลงทุนมากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สิทธิประโยชน์

จากการที่รัฐบาลมาดากัสการ์ได้ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนของต่างชาติ มีประเด็นหลักๆ ด้านการจัดการและสิทธิพิเศษ ดังนี้

 • ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นอิสระมากขึ้นโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น และการโอนเงินของชาวต่างชาติทั้งที่มีถิ่นพำนักในประเทศและไม่มีถิ่นพำนัก
 • การโอนเงินปันผลของนักลงทุนต่างประเทศออกนอกประเทศโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • การยกเลิกภาษีส่งออก
 • การร่วมมือทางภูมิภาคโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Common Market of Eastern and Southern Africa (COMESA) Cross Border Initiative (CB) และ the Indian Ocean Commission and the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)
 • การส่งเสริมการจัดตั้งเขตส่งออกพิเศษ (Export Processing Zone - EPZ) รวมทั้งสิทธิพิเศษด้านภาษี สำหรับการลงทุนเพื่อการส่งออก
 • ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินของรัฐได้เป็นระยะเวลา 99 ปี
 • การยกเลิกการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทส่งออกและบริษัทในเขตพื้นที่ EPZ ได้ถึงจำนวนของ VAT Credit
 • การลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

แม้ว่ารัฐบาลมาดากัสการ์จะพยายามออกกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน แต่การประกอบธุรกิจในมาดากัสการ์ยังมีอุปสรรคต่างๆ อยู่พอสมควร เช่น

 1. ภาครัฐมีข้อมูลด้านแหล่งแร่จำกัด ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจแร่ที่ต้องลงทุน
 2. แรงงานขาดทักษะและความชำนาญ
 3. ส่วนใหญ่พื้นที่กันดาร อยู่ห่างไกลชุมชน ระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างจำกัด เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองสูง เนื่องจากต้องเผื่อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเอง
 4. การคมนาคมสื่อสารค่อนข้างลำบาก
 5. อาจจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าแร่ในประเทศ เนื่องจากระยะทางขนส่งค่อนข้างไกล ยกเว้นแร่ที่มีมูลค่าสูง เช่น แร่รัตนชาติ เป็นต้น
 6. เนื่องจากเป็นประเทศกำลังพัฒนา ระเบียบ กฎเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
 7. โครงการขนาดเล็กควรมีการร่วมลงทุนกับคนท้องถิ่น จะเอื้อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในมาดากัสการ์

 • FIM เป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาดากัสการ์ และนักธุรกิจจากต่างประเทศ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการค้าระหว่างกัน  
 • “การลักลอบนำไม้พยูงออกนอกมาดากัสการ์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีโทษ” รัฐบาลมาดากัสการ์มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในมาดากัสการ์ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการของประเทศตนเองทราบ
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ศาลพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งของมาดากัสการ์ได้ประกาศรับรองให้นาย Heri Rajaonarimampianina ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นาย Rajaonarimampianina อายุ 55 ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนาย Andry Rajoelina (ประธานาธิบดีคนก่อนในรัฐบาลเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่าน) เป็นผู้นำคนที่ 111 ของประเทศนับตั้งแต่มาดากัสการ์2 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503
 • 1. พลอยและอัญมณี

  พลอยที่พบในมาดากัสการ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ขนาดเม็ดโตและมีความสวยงามเทียบเท่ากับพลอยที่พบในแหล่งแร่ที่มีชื่อเสียงแหล่งอื่น โดยแหล่งใหญ่ที่สุดพบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ...


  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง
 • ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สาธารณรัฐมาดากัสการ์ (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://toi.boi.go.th/newmarket_detail.php?id=31 [17 กรกฎาคม 2556 ]
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแระ กระทรวงอุตสาหกรรม. คู่มือการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์. 2548
 • THE WORLD BANK 2012. GDP per capita (current US$) (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries [17 กรกฎาคม 2556 ]

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

Thailand Business Information Center in Madagascar
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในมาดากัสการ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว
Batiment D1,Village des Jeux Ankorondrano, Antananarivo 101
Tel: (261 20) 225-5626
Fax: (261 20) 222-3839
Email : thaitnr@mfa.go.th
Website: www.thaiembassy.org/antananarivo/