นอร์เวย์

ราชอาณาจักรนอร์เวย์(Kingdom of Norway) เป็นตลาดเสรีอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในภูมิภาคยุโรป ซึ่งนอกจากจะไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุนจากต่างชาติแล้ว กฎระเบียบต่างๆ ยังมีความแน่นอนและเป็นข้อมูลเปิด และที่สำคัญที่สุด คือ นอร์เวย์นับเป็นประตูระบายสินค้าเข้าสู่สหภาพยุโรปตามข้อตกลงระหว่างเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Agreement-EEA) นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังจัดอยู่ในกลุ่มตลาดสแกนดิเนเวียซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 24 ล้านคนอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีพื้นที่ 385,199 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นดิน 304, 282 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 19,520 ตารางกิโลเมตร มีความยาวอาณาเขตทั้งหมด 2,542 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 25,148 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ ติดกับทะเลเหนือ ทิศตะวันออกติดกับฟินแลนด์ (727 กิโลเมตร) สวีเดน (1,619 กิโลเมตร) และรัสเซีย (196 กิโลเมตร) ส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลนอร์วีเจียน

พื้นที่ของนอร์เวย์มักถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงแยกกัน โดยหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์มีที่ราบขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ตามชายฝั่งมีธารน้ำแข็ง (Fjords) จำนวนมาก มีที่ทุ่งหญ้าทุนดร้าที่ไม่มีต้นไม้ทางทิศเหนือ ขณะที่สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งของนอร์เวย์มีอากาศเย็นสบายด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นนอร์ท แอตแลนติก (North Atlantic Current) พื้นที่ด้านในทวีปมีอากาศเย็นกว่าและมีปริมาณน้ำฝนและหิมะมากกว่า ฤดูร้อนก็มีอากาศเย็นกว่า ฝนตกตลอดทั้งปี ในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ภัยธรรมชาติที่ต้องระวังคือ หินถล่ม ภัยจากภูเขาไฟ Beerenberg ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเดียวในประเทศ

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)

การเมืองการปกครอง

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) มีเมืองหลวง คือ กรุงออสโล (Oslo) แบ่งการปกครองออกเป็น 19 เขต เรียกว่า fylker ได้แก่ Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold นอกจากนี้ ยังมีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองอีก 3 แห่ง ได้แก่ Bouvet Island, Jan Mayen, Svalbard

ภาษา

นอร์เวย์

ศาสนา

คริสต์นิกายนอร์เวย์เชิช ร้อยละ 82.7 คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 4.8 อิสลาม ร้อยละ 1.7 อื่นๆ ร้อยละ 10.8 

สกุลเงิน

โครนนอร์เวย์ (1 โครนนอร์เวย์ ประมาณ 5.09 บาท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556)

โครงสร้างพื้นฐาน

ในปี 2554 ประเทศนอร์เวย์ได้รับยกย่องให้มีความได้เปรียบทางโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ ในกรุงออสโลซึ่งเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์นับเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระหว่างประเทศที่เข้าถึงได้ง่าย โดยมีสนามบินออสโลเป็นหนึ่งในสนามบินที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือออสโลที่เป็นท่าเรือสำคัญในการขนส่งสินค้าของประเทศที่สำคัญที่สุด ให้บริการขนส่งสินค้ากว่า 6 ล้านตันต่อปี โดยท่าเรือมีพื้นที่ 1.25 ล้านตารางเมตร ความลึกสูงสุด 11 เมตร ยาว 9,922 เมตร พร้อมด้วยบริการนำร่องบังคับและไม่มีปัญหาน้ำแข็งในฤดูหนาว สามารถเชื่อมต่อถนนและทางรถไฟอื่นๆ ในประเทศได้ง่าย ส่วนระบบการขนส่งสาธารณะอื่นๆ นั้น กรุงออสโลมีทั้งรถบัส รถราง เรือข้าวฟาก รถไฟ และรถไฟใต้ดิน

ข้อมูลทั่วไปประเทศนอร์เวย์

 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีพื้นที่ 385,199 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นดิน 304, 282 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 19,520 ตารางกิโลเมตร มีความยาวอาณาเขตทั้งหมด 2,542 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 25,148 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ ติดกับทะเลเหนือ ทิศตะวันออกติดกับฟินแลนด์ (727 กิโลเมตร) สวีเดน (1,619 กิโลเมตร) และรัสเซีย (196 กิโลเมตร) ส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลนอร์วีเจียน

พื้นที่ของนอร์เวย์มักถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงแยกกัน โดยหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์มีที่ราบขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ตามชายฝั่งมีธารน้ำแข็ง (Fjords) จำนวนมาก มีที่ทุ่งหญ้าทุนดร้าที่ไม่มีต้นไม้ทางทิศเหนือ ขณะที่สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งของนอร์เวย์มีอากาศเย็นสบายด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นนอร์ท แอตแลนติก (North Atlantic Current) พื้นที่ด้านในทวีปมีอากาศเย็นกว่าและมีปริมาณน้ำฝนและหิมะมากกว่า ฤดูร้อนก็มีอากาศเย็นกว่า ฝนตกตลอดทั้งปี ในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ภัยธรรมชาติที่ต้องระวังคือ หินถล่ม ภัยจากภูเขาไฟ Beerenberg ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเดียวในประเทศ

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)

การเมืองการปกครอง

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) มีเมืองหลวง คือ กรุงออสโล (Oslo) แบ่งการปกครองออกเป็น 19 เขต เรียกว่า fylker ได้แก่ Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold นอกจากนี้ ยังมีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองอีก 3 แห่ง ได้แก่ Bouvet Island, Jan Mayen, Svalbard

ภาษา

นอร์เวย์

ศาสนา

คริสต์นิกายนอร์เวย์เชิช ร้อยละ 82.7 คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 4.8 อิสลาม ร้อยละ 1.7 อื่นๆ ร้อยละ 10.8 

สกุลเงิน

โครนนอร์เวย์ (1 โครนนอร์เวย์ ประมาณ 5.09 บาท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556)

โครงสร้างพื้นฐาน

ในปี 2554 ประเทศนอร์เวย์ได้รับยกย่องให้มีความได้เปรียบทางโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ ในกรุงออสโลซึ่งเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์นับเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระหว่างประเทศที่เข้าถึงได้ง่าย โดยมีสนามบินออสโลเป็นหนึ่งในสนามบินที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือออสโลที่เป็นท่าเรือสำคัญในการขนส่งสินค้าของประเทศที่สำคัญที่สุด ให้บริการขนส่งสินค้ากว่า 6 ล้านตันต่อปี โดยท่าเรือมีพื้นที่ 1.25 ล้านตารางเมตร ความลึกสูงสุด 11 เมตร ยาว 9,922 เมตร พร้อมด้วยบริการนำร่องบังคับและไม่มีปัญหาน้ำแข็งในฤดูหนาว สามารถเชื่อมต่อถนนและทางรถไฟอื่นๆ ในประเทศได้ง่าย ส่วนระบบการขนส่งสาธารณะอื่นๆ นั้น กรุงออสโลมีทั้งรถบัส รถราง เรือข้าวฟาก รถไฟ และรถไฟใต้ดิน

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

นอร์เวย์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณ 278.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 55,300 ดอลลาร์ อัตราการเจริญเติบโตของ GDP เฉลี่ย 3.1% สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องมือเครื่องจักร เหล็ก เคมีภัณฑ์ เรือ ประมง โดยมีตลาดหลักคือ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวีเดน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ส่วนสินค้าหลักที่นอร์เวย์ต้องนำเข้านั้น ได้แก่ เครื่องมือและเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เหล็ก อาหาร ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากสวีเดน เยอรมนี จีน เดนมาร์ค อังกฤษ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์

ด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับนอร์เวย์นั้น ในปี 2554 ไทย-นอร์เวย์มีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 541 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อุปกรณ์การแพทย์ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากนอร์เวย์ ได้แก่ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

นอร์เวย์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณ 278.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 55,300 ดอลลาร์ อัตราการเจริญเติบโตของ GDP เฉลี่ย 3.1% สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องมือเครื่องจักร เหล็ก เคมีภัณฑ์ เรือ ประมง โดยมีตลาดหลักคือ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวีเดน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ส่วนสินค้าหลักที่นอร์เวย์ต้องนำเข้านั้น ได้แก่ เครื่องมือและเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เหล็ก อาหาร ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากสวีเดน เยอรมนี จีน เดนมาร์ค อังกฤษ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์

ด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับนอร์เวย์นั้น ในปี 2554 ไทย-นอร์เวย์มีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 541 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อุปกรณ์การแพทย์ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากนอร์เวย์ ได้แก่ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

การถือหุ้นของต่างชาติ

การทำธุรกิจในนอร์เวย์นั้น กฎหมายของนอร์เวย์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการถือหุ้นของต่างชาติ ยกเว้นธุรกิจบางประเภท ได้แก่ ธุรกิจการประมงและธุรกิจการเงินที่อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 40% ส่วนธุรกิจขนส่งทางอากาศ อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 33.33%

การจัดตั้งบริษัท

ทุกบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจในนอร์เวย์ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 100,000 โครนนอร์เวย์ และสำหรับบริษัทจำกัด (มหาชน) ต้องมีทุนจดทะเบียน ขั้นต่ำ 1,000,000 โครนนอร์เวย์ และต้องมีการชำระทุนจดทะเบียนภายใน 3 เดือน

การถือครองที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นอร์เวย์ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการที่คนต่างชาติจะถือครองที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กฎหมายแรงงาน

การจ้างงานในนอร์เวย์นั้นมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงมาก โดยแรงงานไร้ฝีมือจะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 90 โครนนอร์เวย์ ส่วนค่าจ้างแรงงานฝีมือ ชั่วโมงละ 200-1,250 โครนนอร์เวย์ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ส่วนกฎหมายแรงงานการคุ้มครองที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่

 • สามารถจัดตั้งสมาคมได้ มีสิทธินัดหยุดงานและเรียกร้อง
 • สามารถเรียกร้องเจรจาเรื่องค่าจ้างแรงงานได้
 • ไม่สามารถบังคับให้ทำงานได้
 • ห้ามจ้างงานบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นอยู่กับการต่อรอง
 • ชั่วโมงการทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 37.5 ชั่วโมง
 • มีวันหยุดให้ปีละ 4 สัปดาห์

การส่งผลกำไรกลับประเทศ

นอร์เวย์ไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินกำไรกลับประเทศ

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

การถือหุ้นของต่างชาติ

การทำธุรกิจในนอร์เวย์นั้น กฎหมายของนอร์เวย์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการถือหุ้นของต่างชาติ ยกเว้นธุรกิจบางประเภท ได้แก่ ธุรกิจการประมงและธุรกิจการเงินที่อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 40% ส่วนธุรกิจขนส่งทางอากาศ อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 33.33%

การจัดตั้งบริษัท

ทุกบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจในนอร์เวย์ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 100,000 โครนนอร์เวย์ และสำหรับบริษัทจำกัด (มหาชน) ต้องมีทุนจดทะเบียน ขั้นต่ำ 1,000,000 โครนนอร์เวย์ และต้องมีการชำระทุนจดทะเบียนภายใน 3 เดือน

การถือครองที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นอร์เวย์ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการที่คนต่างชาติจะถือครองที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กฎหมายแรงงาน

การจ้างงานในนอร์เวย์นั้นมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงมาก โดยแรงงานไร้ฝีมือจะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 90 โครนนอร์เวย์ ส่วนค่าจ้างแรงงานฝีมือ ชั่วโมงละ 200-1,250 โครนนอร์เวย์ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ส่วนกฎหมายแรงงานการคุ้มครองที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่

 • สามารถจัดตั้งสมาคมได้ มีสิทธินัดหยุดงานและเรียกร้อง
 • สามารถเรียกร้องเจรจาเรื่องค่าจ้างแรงงานได้
 • ไม่สามารถบังคับให้ทำงานได้
 • ห้ามจ้างงานบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นอยู่กับการต่อรอง
 • ชั่วโมงการทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 37.5 ชั่วโมง
 • มีวันหยุดให้ปีละ 4 สัปดาห์

การส่งผลกำไรกลับประเทศ

นอร์เวย์ไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินกำไรกลับประเทศ

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ตลาดนอร์เวย์เป็นตลาดเสรี ไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุนจากต่างชาติ แต่ในขณะเดียวกันนอร์เวย์ก็ไม่มีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเป็นการเฉพาะ แม้จะมีการให้สิทธิพิเศษในบางพื้นที่แต่ก็เป็นไปเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การป้องกันการอพยพของประชากร หรือในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เช่น รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ หรือรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งธนาคารของรัฐฯ ที่เป็นธนาคารเฉพาะอาจปล่อยกู้ในอัตราพิเศษให้ โดยรูปแบบการอุดหนุนอาจเป็นในรูปการให้อัตราค่าไฟฟ้าพิเศษ หรือให้บริการด้านการขนส่ง

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

เนื่องจากนอร์เวย์ไม่มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนเป็นการเฉพาะ จึงไม่ให้สิทธิพิเศษใดๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ และไม่มีกฎหมายคุ้มครองการลงทุนของคนต่างด้าวเนื่องจากรัฐบาลนอร์เวย์ให้ความเสมอภาคแก่คนทุกสัญชาติ

สิทธิประโยชน์ด้านการค้า

นอร์เวย์ให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา โดยจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือเรียกเก็บในอัตราต่ำสำหรับสินค้าที่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งกับสินค้าของนอร์เวย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรจากนอร์เวย์ (GSP) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีสินค้านำเข้าหากนอร์เวย์ไม่ได้ผลิตสินค้าประเภทนั้น และในกรณีที่ต้องเสียภาษีนำเข้าก็จะเสียในอัตราต่ำ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

เนื่องจากนอร์เวย์ไม่มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนเป็นการเฉพาะ จึงไม่ให้สิทธิพิเศษใดๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ และไม่มีกฎหมายคุ้มครองการลงทุนของคนต่างด้าวเนื่องจากรัฐบาลนอร์เวย์ให้ความเสมอภาคแก่คนทุกสัญชาติ

สิทธิประโยชน์ด้านการค้า

นอร์เวย์ให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา โดยจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือเรียกเก็บในอัตราต่ำสำหรับสินค้าที่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งกับสินค้าของนอร์เวย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรจากนอร์เวย์ (GSP) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีสินค้านำเข้าหากนอร์เวย์ไม่ได้ผลิตสินค้าประเภทนั้น และในกรณีที่ต้องเสียภาษีนำเข้าก็จะเสียในอัตราต่ำ

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

แม้นอร์เวย์จะสนับสนุนการค้าเสรี แต่รัฐบาลนอร์เวย์ยังคงมีมาตรการกีดกันทางการค้าในอุตสาหกรรมที่ปกป้องในรูปภาษีนำเข้าที่สูงมาก และมีการปรับอัตราเมื่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อบริษัทต่างชาติในการจะส่งสินค้าเข้าตลาดนอร์เวย์ เพราะการปรับภาษีตามสถานการณ์ทำให้ผู้นำเข้าไม่สามารถวางแผนการสั่งสินค้าระยะยาวได้ นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ทำให้สามารถใช้ความได้เปรียบในการกีดกันการแข่งขันโดยผ่านการประมูล หรือการกระจายสินค้าได้

สำหรับอุปสรรคและความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนอื่นๆ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ความเสี่ยงทางการค้า

 1. ตลาดนอร์เวย์เป็นตลาดขนาดเล็ก มีต้นทุนการขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน และการจัดเก็บภาษีภายในสูง แม้นอร์เวย์จะให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่สินค้าไทย แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วทำให้ต้นทุนราคาสินค้าสูง
 2. ต้องประสบกับการแข่งขันสูง เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งแข่งขันทั้งจากจีนสำหรับตลาดระดับล่าง และจากตลาดระดับบน อาทิ อิตาลี ส่วนอาหารมีการแข่งขันจากประเทศกำลังพัฒนา อาทิ กุ้งจากบังคลาเทศ ผลไม้กระป๋องจาก ฟิลิปปินส์ เครื่องปรุงอาหารจากอินโดนีเซีย จีน และอินเดีย

ความเสี่ยงในการลงทุน

 1. ตลาดขนาดเล็ก และถูกครอบครองโดยกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่เดิม การลงทุนโดยธุรกิจรายใหม่จะประสบการแข่งขันสูง และถูกกีดกัน
 2. การลงทุนต้องเป็นการลงทุนที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสูง
 3. นอร์เวย์ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม การค้าในนอร์เวย์ต้องรวมต้นทุนการดำเนินการด้านนี้ด้วย
 4. แรงงานมีน้อยและค่าจ้างแรงงานสูง

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

แม้นอร์เวย์จะสนับสนุนการค้าเสรี แต่รัฐบาลนอร์เวย์ยังคงมีมาตรการกีดกันทางการค้าในอุตสาหกรรมที่ปกป้องในรูปภาษีนำเข้าที่สูงมาก และมีการปรับอัตราเมื่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อบริษัทต่างชาติในการจะส่งสินค้าเข้าตลาดนอร์เวย์ เพราะการปรับภาษีตามสถานการณ์ทำให้ผู้นำเข้าไม่สามารถวางแผนการสั่งสินค้าระยะยาวได้ นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ทำให้สามารถใช้ความได้เปรียบในการกีดกันการแข่งขันโดยผ่านการประมูล หรือการกระจายสินค้าได้

สำหรับอุปสรรคและความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนอื่นๆ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ความเสี่ยงทางการค้า

 1. ตลาดนอร์เวย์เป็นตลาดขนาดเล็ก มีต้นทุนการขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน และการจัดเก็บภาษีภายในสูง แม้นอร์เวย์จะให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่สินค้าไทย แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วทำให้ต้นทุนราคาสินค้าสูง
 2. ต้องประสบกับการแข่งขันสูง เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งแข่งขันทั้งจากจีนสำหรับตลาดระดับล่าง และจากตลาดระดับบน อาทิ อิตาลี ส่วนอาหารมีการแข่งขันจากประเทศกำลังพัฒนา อาทิ กุ้งจากบังคลาเทศ ผลไม้กระป๋องจาก ฟิลิปปินส์ เครื่องปรุงอาหารจากอินโดนีเซีย จีน และอินเดีย

ความเสี่ยงในการลงทุน

 1. ตลาดขนาดเล็ก และถูกครอบครองโดยกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่เดิม การลงทุนโดยธุรกิจรายใหม่จะประสบการแข่งขันสูง และถูกกีดกัน
 2. การลงทุนต้องเป็นการลงทุนที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสูง
 3. นอร์เวย์ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม การค้าในนอร์เวย์ต้องรวมต้นทุนการดำเนินการด้านนี้ด้วย
 4. แรงงานมีน้อยและค่าจ้างแรงงานสูง

ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนอร์เวย์

 • โอกาสที่ภาครัฐและภาคเอกชนไทย จะได้พบปะ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจ startup นักลงทุนรายใหญ่ และผู้บรรยายชั้นนำจากทั่วโลก ในงาน Oslo Innovation Week ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561  ภายในงานเปิดให้แสดง/นำเสนอผลงาน (pitch) สร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัท startup ในอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม ธุรกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0
 • Oslo Design Fair เป็นงานจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับของตกแต่งภายใน และของตกแต่งบ้าน และยังเป็นหนึ่งในตลาดทางธุรกิจชั้นนำของนอร์เวย์
 • Nor-Fishing ในเมือง Trondheim เป็นงานแสดงสินค้าและการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้สนใจด้านการตกปลา
 • Agroteknikk เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าทางการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์และจัดขึ้นที่งาน Norway Trade Fair
 • The Nor-Fishing in Trondheim is an international trade and consumer fair for fishing.
 • งาน Thai Fair 2018 จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561เวลา 11:00-20:00 น.<br />
  ณ Youngstorget ,0181 Oslo , Norway


  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

European Union - EU
สหภาพยุโรป

เป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแบบเหนือรัฐ (supranational) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมีสมาชิก 27 ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2554 สหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium
Tel: (+32) 2 629 0035
Website : www2.thaieurope.net