ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลกถือเป็นประเทศพัฒนาประเทศแรกๆ ที่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินของสหรัฐและของโลกเมื่อปี 2008 และจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2010 และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจเหมืองแร่และการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ เหล็ก และเหมืองแร่ ซึ่งส่งเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศออสเตรเลียขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการบริการการค้าปลีก (Retail services) อุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวยังคงกำลังฟื้นตัว

โดยรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสนับสนุนในการเจรจาเรื่องความตกลงการค้าเสรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO และส่งเสริมให้เกิดระบบการค้าหลายทางความตกลงการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนขยายกิจการเข้าสู่ตลาดในหลายประเทศได้ ซึ่งทำให้ได้รับผลประโยชน์รวดเร็วกว่าผ่านการค้าแบบภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ออสเตรเลียเป็นเกาะทวีป (Island Continent) อยู่ในซีกโลกใต้ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ขนาด 7.68 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา และบราซิล และใหญ่กว่าไทยประมาณ 15 เท่า เมืองหลวงคือกรุงแคนเบอร์รา

ประชากร

ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 22.9 ล้านคน เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติยุโรปร้อยละ 92 เอเชีย ร้อยละ 7 และชนพื้นเมืองอะบอริจิน ร้อยละ 1

การเมืองการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์ (Federal Democracy) และเป็นประเทศในเครือจักรภพ สมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นประมุข ในระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลียประกอบด้วย 6 รัฐ และแต่ละรัฐมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor) มีรัฐบาลและมุขมนตรีทำหน้าที่บริหาร โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ยกเว้นรัฐ Queensland ซึ่งมีเพียงสภาเดียว และรัฐและอาณาเขตต่างๆ มีระบบศาลของตนเอง

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของออสเตรเลีย

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 25 คริสต์นิกายแองกลิกันร้อยละ 17 คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 19 ศาสนาอื่นร้อยละ 17 และไม่นับถือศาสนาร้อยละ 22

สกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (1 AUD ต่อ 31 บาท)

ข้อมูลทั่วไปประเทศออสเตรเลีย

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ออสเตรเลียเป็นเกาะทวีป (Island Continent) อยู่ในซีกโลกใต้ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ขนาด 7.68 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา และบราซิล และใหญ่กว่าไทยประมาณ 15 เท่า เมืองหลวงคือกรุงแคนเบอร์รา

ประชากร

ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 22.9 ล้านคน เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติยุโรปร้อยละ 92 เอเชีย ร้อยละ 7 และชนพื้นเมืองอะบอริจิน ร้อยละ 1

การเมืองการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์ (Federal Democracy) และเป็นประเทศในเครือจักรภพ สมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นประมุข ในระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลียประกอบด้วย 6 รัฐ และแต่ละรัฐมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor) มีรัฐบาลและมุขมนตรีทำหน้าที่บริหาร โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ยกเว้นรัฐ Queensland ซึ่งมีเพียงสภาเดียว และรัฐและอาณาเขตต่างๆ มีระบบศาลของตนเอง

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของออสเตรเลีย

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 25 คริสต์นิกายแองกลิกันร้อยละ 17 คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 19 ศาสนาอื่นร้อยละ 17 และไม่นับถือศาสนาร้อยละ 22

สกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (1 AUD ต่อ 31 บาท)

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณ 1,300 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโต¬ร้อยละ 2.9 การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นแม้จะได้รับผลกระทบจากการส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินไปยังจีนที่ลดลง ในขณะที่¬การนำเข้าขยายตัวที่ร้อยละ 11.5 จากการนำเข้าสินค้าทุนรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบเป็นหลัก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้นจากการคลี่คลายปัญหาภาษีเหมืองแร่และตัวเลขการจ้างงานที่ปรับตัวขึ้นส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้บริโภคที่¬ปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของออสเตรเลียคือ สหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญด้วย โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ทองคำ แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และเนื้อวัว ซึ่งมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นสินค้านำเข้าหลัก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของออสเตรเลียคือ สหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญด้วย โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ทองคำ แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และเนื้อวัว ซึ่งมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นสินค้านำเข้าหลัก

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณ 1,300 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโต¬ร้อยละ 2.9 การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นแม้จะได้รับผลกระทบจากการส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินไปยังจีนที่ลดลง ในขณะที่¬การนำเข้าขยายตัวที่ร้อยละ 11.5 จากการนำเข้าสินค้าทุนรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบเป็นหลัก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้นจากการคลี่คลายปัญหาภาษีเหมืองแร่และตัวเลขการจ้างงานที่ปรับตัวขึ้นส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้บริโภคที่¬ปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของออสเตรเลียคือ สหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญด้วย โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ทองคำ แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และเนื้อวัว ซึ่งมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นสินค้านำเข้าหลัก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของออสเตรเลียคือ สหภาพยุโรป อาเซียน สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญด้วย โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ทองคำ แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และเนื้อวัว ซึ่งมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นสินค้านำเข้าหลัก

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจที่เข้าไปลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

- กลุ่มธุรกิจบริการวิชาชีพ เช่น บริการด้านภาษี บริการสถาปัตยกรรม บริการวิศวกรรม บริการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ บริการคอมพิวเตอร์ บริการค้นคว้าวิจัย บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการโฆษณา วิจัยตลาด บริการจัดการและให้คำปรึกษา บริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาเทคนิค บริการหอประชุม บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายเอกสาร บริการแปลภาษาบริการออกแบบภายใน และบริการซ่อมแซมยานพาหนะ

- กลุ่มธุรกิจบริการด้านโทรคมนาคม เช่น บริการด้านจดหมาทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Voice Mail บริการให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ บริการ EDI (Electronic Data Interchange)

- กลุ่มธุรกิจด้านการก่อสร้างและที่เกี่ยวข้องกับบริการวิศวกรรม ได้แก่ บริการที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง บริการสร้างอาคาร

- กลุ่มธุรกิจบริการจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่ บริการตัวแทนนายหน้า บริการค้าปลีก ค้าส่ง แฟรนไชส์

- กลุ่มธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริการกำจัดน้ำเสีย บริการให้ความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้สัญชาติไทยเข้าไปลงทุนได้ 100% แต่หากลงทุนเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของออสเตรเลีย

ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนได้แต่มีข้อจำกัดบางประการ

- ธุรกิจที่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 คนเป็นคนสัญชาติออสเตรเลีย เช่น ธุรกิจบริการด้านสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ ธนาคาร บริการเผยแพร่เสียงแพร่ภาพ บริการสายการบินภายในประเทศ บริการสายการบินระหว่างประเทศ

- ธุรกิจที่ต้องมีนักจิตวิทยาออสเตรเลียที่พำนักในออสเตรเลีย เช่น บริการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และมนุษยวิทยา

- ธุรกิจที่ต้องเข้าไปก่อตั้งกิจการในออสเตรเลีย เช่น บริการให้เช่าทรัพย์สิน บริการประกันภัย บริการธนาคาร

คนสัญชาติไทยสามารถเข้าไปลงทุนได้ 100% ซึ่งหากจะจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจต้องตั้งอยู่ในรูปบริษัท มีการจดทะเบียนชื่อธุรกิจ และจดทะเบียนเกี่ยวกับภาษีต่างๆ การประกอบธุรกิจด้านนี้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละรัฐ

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจที่เข้าไปลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

- กลุ่มธุรกิจบริการวิชาชีพ เช่น บริการด้านภาษี บริการสถาปัตยกรรม บริการวิศวกรรม บริการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ บริการคอมพิวเตอร์ บริการค้นคว้าวิจัย บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการโฆษณา วิจัยตลาด บริการจัดการและให้คำปรึกษา บริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาเทคนิค บริการหอประชุม บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายเอกสาร บริการแปลภาษาบริการออกแบบภายใน และบริการซ่อมแซมยานพาหนะ

- กลุ่มธุรกิจบริการด้านโทรคมนาคม เช่น บริการด้านจดหมาทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Voice Mail บริการให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ บริการ EDI (Electronic Data Interchange)

- กลุ่มธุรกิจด้านการก่อสร้างและที่เกี่ยวข้องกับบริการวิศวกรรม ได้แก่ บริการที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง บริการสร้างอาคาร

- กลุ่มธุรกิจบริการจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่ บริการตัวแทนนายหน้า บริการค้าปลีก ค้าส่ง แฟรนไชส์

- กลุ่มธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริการกำจัดน้ำเสีย บริการให้ความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้สัญชาติไทยเข้าไปลงทุนได้ 100% แต่หากลงทุนเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของออสเตรเลีย

ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนได้แต่มีข้อจำกัดบางประการ

- ธุรกิจที่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 คนเป็นคนสัญชาติออสเตรเลีย เช่น ธุรกิจบริการด้านสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ ธนาคาร บริการเผยแพร่เสียงแพร่ภาพ บริการสายการบินภายในประเทศ บริการสายการบินระหว่างประเทศ

- ธุรกิจที่ต้องมีนักจิตวิทยาออสเตรเลียที่พำนักในออสเตรเลีย เช่น บริการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และมนุษยวิทยา

- ธุรกิจที่ต้องเข้าไปก่อตั้งกิจการในออสเตรเลีย เช่น บริการให้เช่าทรัพย์สิน บริการประกันภัย บริการธนาคาร

คนสัญชาติไทยสามารถเข้าไปลงทุนได้ 100% ซึ่งหากจะจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจต้องตั้งอยู่ในรูปบริษัท มีการจดทะเบียนชื่อธุรกิจ และจดทะเบียนเกี่ยวกับภาษีต่างๆ การประกอบธุรกิจด้านนี้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละรัฐ

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ออสเตรเลียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และต้องยื่นเสนอขออนุญาตรัฐบาลออสเตรเลียก่อน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. ธุรกิจด้านการเงิน การสื่อสาร การบิน ท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้า หนังสือพิมพ์ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีการกำหนดเงื่อนไขเปิดรับการลงทุนแตกต่างกันไป
 3. ธุรกิจที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้ต้องยื่น proposal เสนออนุญาตก่อน ได้แก่
  • การลงทุนธุรกิจที่ให้บริการอยู่แล้วในประเทศออสเตรเลีย และมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
  • การลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมีมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป
  • การลงทุนแบบ Portfolio investment ตั้งแต่ 5% ขึ้นไปในธุรกิจ media
  • การลงทุนโดยตรงโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างชาติ
  • การครอบครองผลประโยชน์บนที่ดินในตัวเมือง (รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจาก leasing, financing and profit sharing arrangement และการครอบครองผลประโยชน์ใน urban land corporations and trusts) ที่เกี่ยวกับการครอบครอง developed non – residential commercial real estate ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้ Heritage listing และมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป การครอบครอง developed non-residential commercial real estate ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้ Heritage listing และมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป และการครอบครอง accommodation facilities, vacant urban real estate และ residential real estate เป็นต้น

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ออสเตรเลียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และต้องยื่นเสนอขออนุญาตรัฐบาลออสเตรเลียก่อน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. ธุรกิจด้านการเงิน การสื่อสาร การบิน ท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้า หนังสือพิมพ์ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีการกำหนดเงื่อนไขเปิดรับการลงทุนแตกต่างกันไป
 3. ธุรกิจที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้ต้องยื่น proposal เสนออนุญาตก่อน ได้แก่
  • การลงทุนธุรกิจที่ให้บริการอยู่แล้วในประเทศออสเตรเลีย และมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
  • การลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมีมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป
  • การลงทุนแบบ Portfolio investment ตั้งแต่ 5% ขึ้นไปในธุรกิจ media
  • การลงทุนโดยตรงโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างชาติ
  • การครอบครองผลประโยชน์บนที่ดินในตัวเมือง (รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจาก leasing, financing and profit sharing arrangement และการครอบครองผลประโยชน์ใน urban land corporations and trusts) ที่เกี่ยวกับการครอบครอง developed non – residential commercial real estate ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้ Heritage listing และมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป การครอบครอง developed non-residential commercial real estate ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้ Heritage listing และมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป และการครอบครอง accommodation facilities, vacant urban real estate และ residential real estate เป็นต้น

สิทธิประโยชน์

ในการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนระหว่างออสเตรเลียกับไทยนั้น ออสเตรเลียเปิดให้คนไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 100% ยกเว้นหนังสือพิมพ์ การกระจายเสียง การขนส่งทางอากาศ และท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติก่อน พร้อมกันนี้ออสเตรเลียจะอนุญาตให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ และคู่สมรสและผู้ติดตามเข้าไปทำงานได้คราวละ 4 ปี โดยต่ออายุได้ไม่เกิน 10 ปี รวมทั้งให้พ่อครัวไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสัญญา ว่าจ้างงานจากกิจการในออสเตรเลียเข้าไปทำงานได้ไม่เกิน 4 ปี พร้อมกับยกเลิก Labor Market Test หรือข้อจำกัดที่กำหนดให้นายจ้างในออสเตรเลียต้องประกาศหาคนในประเทศมาสมัครเข้าทำงานก่อนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หากไม่มีผู้ใดมาสมัครจึงจะอนุญาตให้ว่าจ้างคนงานจากต่างประเทศด้วย

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

อุปสรรคของการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศนั้นจะมาจากเรื่องของภาษีศุลกากร และอุปสรรคของการขนส่งสินค้าข้ามแดน แต่สำหรับการค้าบริการนั้นมีมากกว่านั้น เพราะรวมถึงมาตรการที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการท้องถิ่น รัฐเจ้าของประเทศที่รับการลงทุน จึงมักจะสร้างอุปสรรคในรูปกฎระเบียบที่รัดกุมเพื่อที่จะเป็นการลดทอนกำลังนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียนี้ แม้จะมีการเปิดโอกาสให้คนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนได้มากกว่าประเทศอื่นๆ แต่ในด้านกฎระเบียบที่รัดกุมนั้นยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมาใช้บังคับนั้นเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั่วไป เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศ

ปัญหาอีกประการหนึ่งของคนสัญชาติไทยในการเข้าไปประกอบธุรกิจคือการขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพราะกฎหมายของประเทศนี้เป็นระบบ Common Law ที่แตกต่างจากของประเทศไทยที่เป็นแบบ Civil Law ทำให้การศึกษาและเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์บางประการเป็นไปได้ยาก

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

อุปสรรคของการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศนั้นจะมาจากเรื่องของภาษีศุลกากร และอุปสรรคของการขนส่งสินค้าข้ามแดน แต่สำหรับการค้าบริการนั้นมีมากกว่านั้น เพราะรวมถึงมาตรการที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการท้องถิ่น รัฐเจ้าของประเทศที่รับการลงทุน จึงมักจะสร้างอุปสรรคในรูปกฎระเบียบที่รัดกุมเพื่อที่จะเป็นการลดทอนกำลังนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียนี้ แม้จะมีการเปิดโอกาสให้คนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนได้มากกว่าประเทศอื่นๆ แต่ในด้านกฎระเบียบที่รัดกุมนั้นยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมาใช้บังคับนั้นเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั่วไป เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศ

ปัญหาอีกประการหนึ่งของคนสัญชาติไทยในการเข้าไปประกอบธุรกิจคือการขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพราะกฎหมายของประเทศนี้เป็นระบบ Common Law ที่แตกต่างจากของประเทศไทยที่เป็นแบบ Civil Law ทำให้การศึกษาและเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์บางประการเป็นไปได้ยาก

ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในออสเตรเลีย  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
111 Empire Circuit Yarralumla ACT 2600 Australia
Tel: 02 6206 0100
Fax: 02 6206 0123
Email : thaican@mfa.go.th
Website: http://canberra.thaiembassy.org

ประเทศ / เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในภูมิภาคเดียวกัน