มารยาทในการนัดพบ

เมื่อได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมบ้านหรือรับประทานอาหารที่บ้านของชาวนอร์เวย์ ควรตรงต่อเวลานัดหมาย โดยไม่ควรไปถึงก่อนหรือช้าของเวลานัดหมาย และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เจ้าภาพจะใช้เวลาในการสนทนาระหว่างประทานอาหารค่ำกับผู้ที่ได้รับเชิญ ส่วนแขกควรจะอยู่ช่วยเจ้าภาพจัดเก็บโต๊ะหลังรับประทานอาหาร

ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน - หากได้รับเชิญให้ไปที่บ้านควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านชาวนอร์เวย์ เว้นแต่กรณีที่เจ้าบ้านอนุญาตให้ใส่รองเท้าเข้าไปได้

22 ธันวาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ