การต่อรองราคาสินค้า

สินค้าในนอร์เวย์มีการติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน จึงไม่มีธรรมเนียมในการต่อรองราคาสินค้า

22 ธันวาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ