การให้ทิป

การให้ทิปในนอร์เวย์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะให้ประมาณร้อยละ 6 -10 ของบริการที่ได้รับ หรือนิยมให้เป็นจำนวนเงินที่ลงตัว เช่น ได้รับใบเสร็จเป็นจำนวน 63 โครนนอร์เวย์ จะนิยมพร้อมจ่ายกับค่าทิปเป็นเงินจำนวน 70 โครนนอร์เวย์ เป็นต้น

22 ธันวาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ