สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency ในรัสเซีย
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency ในรัสเซีย
ที่ผ่านมามีจำนวนชาวรัสเซียที่มีเงินสกุลดิจิทัลเป็นจำนวนมากทั่วโลก และเมื่อปลายปี 2560 บริษัทรัสเซียหลายแห่ง อาทิ Russian Mining Center (RMC) ได้ทำ ICO และสามารถระดมทุนได้ 43.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 บริษัท Lavkalavka สามารถได้ระดมทุนได้ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สำนักข่าว RBC) นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2561 จะมีการจัด การประชุม World Blockchain Summit ที่กรุงมอสโก ในปี 2561 การประชุมดังกล่าวจะหมุนเวียนจัดไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยเปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุนและผู้พัฒนาเงินสกุลดิจิทัลจากทั่วโลก แต่ทว่ายังมีประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับเงินดิจิทัลที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่ทราบ

ประชาชนสามารถซื้อขาย Cryptocurrency ในรัสเซียได้หรือไม่
ในปัจจุบันรัสเซียยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัล อย่างไรก็ดี โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งของรัสเซียกำหนดให้เงินสกุลรูเบิลเป็นเงินสกุลเดียวที่สามารถชำระหนี้ในรัสเซียได้  ดังนั้น การใช้เงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้ายังถือว่าไม่ตรงตามกฎหมายกำหนด และในส่วนของการซื้อเงินสกุลดิจิทัลหรือออก ICO (Initial Coin Offering) ยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ  
นโยบายสนับสนุน Cryptocurrency
เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ประธานาธิบดีปูตินรัสเซียได้มีคำสั่งให้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินสกุลดิจิทัลเพื่อควบคุมการผลิต การทำ ICO และการซื้อ - ขายเงินสกุลดังกล่าวในรัสเซีย ทำให้มีการจัดตั้ง Russian Association of Cryptocurrency and Blockchain  เพื่อยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการด้านตลาดการเงินของสภาดูมาพิจารณา และให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

แนวโน้มของกฎหมายเรื่อง Cryptocurrency
หลังจากสภาดูมาได้พิจารณาร่างกฎหมายรอบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว นาง Olga Skorobogatova รองผู้อำนวยการธนาคารกลางรัสเซียได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ร่างกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดคำนิยามเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ Fin Tech และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลมากกว่าการตั้งกฎระเบียบหรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัล
2. ร่างกฎหมายกำหนดให้เงินสกุลดิจิทัลเป็น “สิ่งของ” มิใช่สกุลเงินที่รัสเซียยอมรับให้ใช้ชำระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของธนาคารกลางรัสเซียและ กระทรวงการคลังรัสเซียที่ต้องการให้เงินสกุลรูเบิลเป็นเงินเพียงสกุลเดียวที่สามารถชำระหนี้ได้ และการขุดเงินสกุลดิจิทัล (mining) ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำได้โดยนิติบุคคลและบุคคลที่มีสถานะ Individual Entrepreneur ตามกฎหมายรัสเซีย
3. ร่างกฎหมายมีข้อบทเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิทัล โดยเทียบเคียงกับข้อบทกฎหมายในเรื่องที่คล้ายๆ กัน อาทิ การทำ ICO เปรียบเทียบกับ IPO ในการระดมทุนหุ้น  white paper เปรียบเทียบกับคำเสนอของทำสัญญาตามกฎหมายแพ่ง และร่างกฎหมายก็มีข้อบทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ  นักลงทุนในการทำ smart contract บน Blockchain รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ของผู้จัดทำ ICO ต่อนักลงทุน


แม้ว่า การใช้เงินสกุลดิจิทัลได้รับความนิยมในหมู่ชาวรัสเซียอย่างต่อเนื่อง จนทางการรัสเซียจึงต้องเร่งพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความประสงค์ของภาคธุรกิจที่ต้องการให้การทำธุรกรรมและทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาล สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ขอฝากให้นักลงทุนทุกท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อสูงสุดประโยชน์ในการลงทุน

ฝ่ายเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
กุมภาพันธ์ 2561
ที่มาของภาพ www.express.co.uk
5 กุมภาพันธ์ 2561

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ