จีนเพิ่มกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร
จีนเพิ่มกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร
เมื่อจีนเพิ่มกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร กับสิ่งที่ผู้นำเข้าควรรู้

รัฐบาลจีนมีการปรับเปลี่ยนกฎความปลอดภัยด้านอาหารครั้งล่าสุดในปีนี้เข้มงวดกฏความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น ทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ สำหรับกฏสินค้านำเข้าในจีน มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้

1. ฉลากนำเข้า

มีความเข้มงวดมากขึ้นสำหรับการติดฉลากรายละอียดอาหารนำเข้าที่จะต้องเขียนเป็นภาษาจีน ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ เนื้อหาสุทธิ ส่วนผสม ชื่อของสารเติมแต่งอาหาร อายุการเก็บรักษา วันที่ผลิต วิธีการเก็บรักษา วิธีการใช้งาน ที่มาของสินค้า ชื่อผู้ส่งออก ชื่อผู้นำเข้า ข้อมูลการติดต่อ และอื่น ๆ

2. เพิ่มค่าปรับและบทลงโทษ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ถึง 10 เท่าของผลิตภัณฑ์ หรือสองเท่าของการสูญเสีย หากสินค้าทำให้เกิดการเสียหายถึงชีวิตหรือสุขภาพ สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ผลิตอาหารและตัวแทนการขาย 3 เท่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้น และอาหารจะต้องมีการเรียกคืนทันที

3. บทลงโทษสำหรับการละเมิดใส่วัตถุเจือปน

ก่อนหน้านี้การใช้วัตถุเจือปนในอาหารที่ผิดกฎหมายมีโทษปรับ 5 -10 เท่าของราคาสินค้า แต่ภายใต้กฎหมายใหม่ปรับเป็น 15 - 30 เท่าของมูลค่าสินค้า หรือ 50,000 - 150,000 หยวน หากสินค้ามีมูลค่ารวมน้อยกว่า 10,000 หยวน

4. การแจ้งเบาะแส

กฎหมายเอื้อให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสการละเมิดความปลอดภัยของอาหารจะได้รับรางวัล และยกย่องให้สาธารณชนได้เห็น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายได้แสดงความกังวลถึงการใช้กฎหมายใหม่ เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีการชี้แจงวิธีการบังคับใช้ให้กับผู้นำเข้าอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกฏหมายใหม่ของรัฐบาลจีน

ที่มา : http://www.china-briefing.com/news/

โดย : นางสาวจุฑามาศ สิงห์บำรุง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว 
23 มิถุนายน 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ