รถไฟฟ้าความเร็วสูงจีหนาน - ชิงต่าว
รถไฟฟ้าความเร็วสูงจีหนาน - ชิงต่าว
 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้อนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครจี่หนาน เมืองหลวงของมณฑลซานตง และเมืองชิงต่าว โครงการมีมูลค่าราว 6 หมื่นล้านหยวน โดยรัฐบาลมณฑลซานตงลงทุน 80% และไชน่า เรลเวย์ลงทุนอีก 20% มีระยะทางทั้งสิ้น 307.8 กิโลเมตร โครงการนี้คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารประมาณ 50 ล้านคนต่อปี และจะใช้เวลาสร้าง 4 ปี จะแล้วเสร็จในปี 2018 รถไฟที่ใช้มีความเร็ว 350 ก.ม./ช.ม.

เส้นทางเดินรถไฟฟ้าเริ่มต้นจากเมืองจีหนานผ่านโจวผิง จื้อโป เว่ยฟางและเลี้ยวเข้าตงหนาน ผ่านเกามี่ เจียวโจวและสิ้นสุดที่เมืองชิงต่าว รวมทั้งหมด 9 สถานี การอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการเชื่อมเมืองหลักในมณฑลซานตงเข้าด้วยกัน ทำให้การเดินทางทั้งในมณฑลซานตงและการเดินทางสู่มณฑลอื่นๆ สะดวกมากขึ้น เพราะจี่หนานซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตงเป็นสถานีชุมทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั้งจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันนี้การเดินทางโดยรถโดยสารจากนคร จี่หนาน-เมืองชิงต่าวใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง หากโดยสารรถไฟด่วนก็ใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วการเดินทางก็จะย่นระยะเวลาลงเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้านี้เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย 2 Zones 1 Belt 1 Road (两区一圈一带)ของมณฑลซานตง

ที่มา : Qingdaodushibao
5 มิถุนายน 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ