เสน่ห์ฟลอริดา...อีกหนึ่งมลรัฐที่น่าลงทุน (2)
เสน่ห์ฟลอริดา...อีกหนึ่งมลรัฐที่น่าลงทุน (2)
เสน่ห์ฟลอริดาอีกหนึ่งมลรัฐที่น่าลงทุน (2)

ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพตลอดจนสถิติเบื้องต้นของมลรัฐฟลอริดาหรือที่รู้จักในนามเมืองแห่งแสงอาทิตย์ (Sunshine State) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามลรัฐฟลอริดาได้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ สำหรับตอนที่ 2 จะกล่าวถึงธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในมลรัฐฟลอริดาสำหรับนักลงทุนเพื่อการวางแผนในอนาคต

ประเภทธุรกิจที่น่าลงทุน

เนื่องด้วยฟลอริดามีปัจจัยเอื้อต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ และนโยบายการรับมือทางด้านธุรกิจการค้าที่มีศักยภาพ ทำให้นักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาสร้างธุรกิจ ณ ที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก ธุรกิจที่น่าลงทุนในมลรัฐฟลอริดามีดังต่อไปนี้

ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์            

            ในอดีตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในมลรัฐฟลอริดาเป็นที่สนใจสำหรับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุจากวัยทำงานและผู้ที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศ คนกลุ่มนี้มองว่ามลรัฐฟลอริดามีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี ใกล้ชายทะเลอันเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงมูลค่าของบ้าน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และค่าครองชีพไม่ถือว่าสูงมากนัก แนวคิดเรื่องบ้านสำหรับวัยเกษียณและบ้านพักตากอากาศเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อวัยรุ่นหนุ่มสาวหันมาสนใจจับจองบ้านและ/หรือที่ดิน ณ มลรัฐฟลอริดากันมากขึ้น โดยสาเหตุหลักที่ทำให้อสังหริมทรัพย์ในมลรัฐฟลอริดาเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่

            ภาษีโรงเรือน – ที่ดินมีราคาไม่สูง อย่างไรก็ดี ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อหรือนักลงทุนก็ควรศึกษาในรายละเอียดด้วยเนื่องจากราคาภาษีในแต่ละเขต (County) มีอัตราที่แตกต่างกันออกไป โดยเขตที่มีอัตราภาษีโรงเรือน – ที่ดินต่ำที่สุดคือ เขตวอลตั้น (Walton County) อยู่ที่อัตราร้อยละ 9.75 และเขตที่มีอัตราภาษีโรงเรือน – ที่ดินสูงที่สุดคือ เขตอลาชัว (Alachua County) อยู่ที่อัตราร้อยละ 23.44 ซึ่งเมื่อเทียบกับมลรัฐนิวยอร์กแล้วอัตราภาษีโรงเรือนต่ำสุด – สูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 – 48 แตกต่างกันไปตามแต่ละเขตที่ดินราคาถูก ที่ดินในฟลอริดาถือว่ายังมีราคาที่พอจับจองได้โดยราคาสูง – ต่ำจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งว่าใกล้หรือไกลทะเล ตามการประมาณการแล้วราคาบ้านขนาดครอบครัวเดี่ยวจะอยู่ที่ราคาประมาณ 185,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคาบ้านแต่ละปีจะสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3.6 และมีแนวโน้มว่าจะทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆ
ธุรกิจประเภทการก่อสร้างตึก

            เนื่องจากกิจการอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแข็งไปกับอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของแต่ละเมืองทำให้ธุรกิจก่อสร้างเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าลงทุน แต่ทั้งนี้ นักลงทุนหรือนักพัฒนาที่ดินอาจต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างรอบคอบเนื่องจากค่าก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าราคาอาคาร บ้านเรือนเมื่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น การเลือกบริษัทก่อสร้างที่น่าเชื่อถือได้กอปรกับราคาก่อสร้างที่สมเหตุสมผลจึงถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ในแต่ละเมืองอาจมีนโยบายของการป้องกันความเสี่ยงที่ต่างกันออกไป เช่น เมืองไมอามีมีการตั้งสำนักงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศขึ้นโดยใช้บังคับใน 3 เขตเมืองใหญ่คือ เขตไมอามี เดท (Miami Dade County) เขตโบรวอร์ด (Broward County) และเขตปาล์มบีช (Palm Beach County) เพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนซึ่งหากบริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนทางสำนักงานจะมีนโยบายรองรับเรื่องการขอวีซ่าสำหรับนักลงทุนประเภท EB-5 หากบริษัทดังกล่าวผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงานกำหนดไว้

ธุรกิจขายส่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน

            โอกาสของการทำธุรกิจขายส่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เป็นอีกธุรกิจที่เดินเคียงคู่กับธุรกิจก่อสร้างเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยชุบสถาปัตยกรรมให้มีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่ภาษีต่ำการตกแต่งภายในสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ธุรกิจประเภทนี้จึงมีแนวโน้มสร้างกำไรให้กับนักลงทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนควรมีนโยบายสนับสนุนการขายส่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานของสากลและรองรับกฎระเบียบท้องถิ่น

ธุรกิจการค้า การส่งออก

            มลรัฐฟลอริดาประกอบไปด้วยผู้คนหลากเชื้อชาติทำให้มีวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม ทั้งยังเป็นเสมือนเมืองท่าเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวเม็กซิโก มหาสมุทรแอตแลนติก และช่องแคบฟลอริดา จึงเป็นประตูเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแถบแคริบเบียน ชัยภูมิที่ตั้งดังกล่าวส่งผลให้การขนส่งทางเรือเป็นไปอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ การคมนาคมขนส่งในฟลอริดาถือว่ามีความคล่องตัวอย่างมาก และมลรัฐนี้ยังประกอบด้วยสนามบินหลักถึง 3 แห่งจนถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 3 สำหรับสนามบินระหว่างประเทศที่มีความคับคั่งมากที่สุดในสหรัฐฯ สนามบินระหว่างประเทศไมอามีมีนักเดินทางใช้บริการสนามบินโดยเฉลี่ยสูงถึงปีละ 33.5 ล้านคน

ธุรกิจการท่องเที่ยว
            อุณหภูมิของมลรัฐนี้ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไปจึงทำให้ฟลอริดาเหมาะสำหรับการพักผ่อน อีกทั้ง มลรัฐแห่งนี้มีชายทะเลที่สวยงามสะอาดตาและยังมีแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมเยียน ตัวอย่างเช่น

ดิสคอฟเวอร์รี่ โคฟ (Discovery Cove) เป็นสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมใต้น้ำ

ยูนิเวอร์แซล ไอส์แลนด์ ออฟ แอดเวนเจอร์ (Universal’s Island of Adventure) เป็นสวนสนุกที่เนรมิตหนังหรือการ์ตูนให้มีชีวิตในรูปแบบของเครื่องเล่น เกมส์ และการแสดงต่างๆ

วอล์ทดิสนีย์เวิลด์ (Walt DisneyWorld) สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่อลังการยังมี Theme Parks ต่างๆ ที่ดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวได้อย่างคับคั่งตลอดปี ณ เมืองออร์แลนโด

ซาฟารี เอดเวนเจอร์ (Safari Edventure) เป็นสถานที่ที่นำเสนอธรรมชาติให้ใกล้ชิดกับผู้คน ชื่นชมสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด ณ เมืองไมอามี่

คลับและบาร์ มลรัฐฟลอริดาถือได้ว่ามีแหล่งที่เป็นศูนย์รวมสำหรับนักท่องราตรีอย่างเช่น ที่เมืองไมอามี่ นักท่องราตรีสามารถสัมผัสรสความบันเทิงอย่างเต็มอิ่มไปกับสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน คลับและบาร์มากกว่า 500 แห่ง (โปรดติดตามตอนต่อไป)Original Link : คลิกที่นี่

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหัรฐอเมริกา
29 เมษายน 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ