เสน่ห์ฟลอริดา...อีกหนึ่งมลรัฐที่น่าลงทุน (1)
เสน่ห์ฟลอริดา...อีกหนึ่งมลรัฐที่น่าลงทุน (1)
เสน่ห์ฟลอริดา อีกหนึ่งมลรัฐที่น่าลงทุน (1)

            ฟลอริดาถือเป็นมลรัฐที่มีความเหมาะสมสำหรับทั้งชาวสหรัฐฯ และชาวต่างชาติในการลงทุนเนื่องด้วยหลายปัจจัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เช่น มีเขตมหานครที่ใหญ่ มีประชากรกว่า 5.5 ล้านคนและมาจากหลายเชื้อชาติ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดี มีท่าเรือใหญ่เป็นประตูสู่ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนทั้งยังรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย และมีสภาพอากาศอบอุ่น คงที่ตลอดปีจนได้รับขนามนามว่าเป็นเมืองแห่งแสงอาทิตย์ (Sunshine State) ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว – การลงทุน เป็นต้น

มหานครแห่งการลงทุน

            ฟลอริดาถือเป็นมลรัฐที่มีการเจริญเติบโตของประชากรสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศและยังเป็น 1 ใน 10 มลรัฐที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเมืองไมอามีเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟลอริดาและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ซึ่งมีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนส่งผลให้มีจำนวนเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

            ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติลงหลักปักฐานและแวะเยี่ยมเยียนในเมืองต่างๆ ของฟลอริดาโดยเฉพาะเมืองไมอามีอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมธุรกิจทั่วๆ ไป ต่างให้ความสนใจลงทุน – ขยายกิจการในมลรัฐฟลอริดา ยกตัวอย่างเช่น เมืองไมอามีที่มีธนาคารต่างชาติ บริษัทสัญชาติอเมริกันและบริษัทต่างประเทศเข้ามาขยายสาขาของตนเพื่อสนองตอบความต้องการใช้บริการทั้งจากนักท่องเที่ยวและจากนักธุรกิจ – นักลงทุน

            เหตุผลหลักที่ฟลอริดาโดยเฉพาะเมืองไมอามีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเห็นเนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของเมืองที่ติดกับชายทะเลเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกอปรกับการวางแผนทางเศรษฐกิจของผู้บริหารเมืองที่ได้จัดตั้งสำนักงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ (The Office of International Business Development: OIBD) เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลยุทธศาสตร์การทำธุรกิจให้กับทั้งนักลงทุนชาวสหรัฐฯและนักลงทุนชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้บริหารเมืองจะทำการคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมือง สร้างงาน สร้างรายได้ตามเป้าประสงค์ที่ได้วางเอาไว้

            จากผลการสำรวจของสภาหอการค้าสหรัฐฯ (Chamber of Commerce Foundation) พบว่า มลรัฐฟลอริดาถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ทางด้านการจัดการโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม อันดับ 4 ทางด้านการสร้างและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน (Talent Pipeline) อันดับ 5 ทางด้านนโยบายธุรกิจและการจัดการภาษีธุรกิจ อันดับ 10 ทางด้านความสร้างสรรค์ทางธุรกิจและการเป็นเจ้าของกิจการ และถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 20 ทางด้านการส่งออก เป็นต้น

            ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ฟลอริดาเป็นเสมือน “สวรรค์ของนักลงทุน” โดยเฉพาะเมืองไมอามีได้รับการขนานนามให้เป็น “วอลสตรีททางตอนใต้” พิสูจน์ได้จากการถูกจัดให้เป็นอันดับ 2 ทางด้านศูนย์รวมทางการเงินรองจากนิวยอร์ก และยังเป็นศูนย์รวมของผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินอย่าง เลบรอนซ์ เจมส์ แห่งวอลสตรีท (LeBron James of Wall Street), เดวน เวด แห่งกรีนวิช (Dwyane Wade of Greenwich equity), และคริส บอซ แห่งบอสตัน (Chris Bosh of Boston) ซึ่งได้ย้ายสำมะโนครัวมายังเมืองไมอามี่อย่างเป็นทางการทั้งเพื่อการเสียภาษีที่น้อยลงและยังสามารถคงไว้ซึ่งไลฟ์สไตล์อันหรูหรา (โปรดติดตามตอนต่อไป)


แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหัรฐอเมริกา


29 เมษายน 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ