ด่านบ่อหาน ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสนญี่ปุ่นได้เป็นด่านแรกของยูนนาน
ด่านบ่อหาน ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสนญี่ปุ่นได้เป็นด่านแรกของยูนนาน
เมื่อไม่นานมานี้ ด่านบ่อหานได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าต้นกล้าพืชและสนญี่ปุ่น (罗汉松, Podocarpus macrophyllus)กลายเป็นด่านที่ 5 ของยูนนานที่สามารถนำเข้าต้นกล้าได้ ต่อจากด่านคุนหมิง ด่านรุ่ยลี่ (ด่านชายแดนเชื่อมยูนนาน-เมียนมาร์) ด่านเหอโข่ว (ด่านชายแดนเชื่อมยูนนาน-เวียดนาม) และ ด่านอิ๋งเจียง (ด่านชายแดนเชื่อมยูนนาน-เมียนมาร์) และยังกลายเป็นด่านแรกและด่านเดียวของมณฑลยูนนานที่สามารถนำเข้าสนญี่ปุ่นได้

การได้รับอนุมัติให้สามารถนำเข้าต้นกล้าและสนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายความก้าวหน้าของด่านในมณฑลยูนนานอีกขั้นหนึ่ง ทำให้ยูนนานสามารถนำเข้าทรัพยากรพืชที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และช่วยสร้าง Green Economy ในมณฑลยูนนานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สนญี่ปุ่น เป็นไม้ประดับที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เป็นไม้มงคลที่มีรูปทรงสวย และเป็นที่ชื่นชอบของคนรักต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของชาวจีนทางใต้เพิ่มขึ้นอย่างมาก การนำเข้าจึงต้องมีมาตรการเข้มงวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันศัตรูพืชจากภายนอก ดังนั้น AQSIQ แห่งชาติจีน (General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine) จึงต้องกำหนดด่านที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ด่านที่จะนำเข้าได้จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น สถานที่เพื่อใช้ในการตรวจสอบ รมควันเพื่อกำจัดศัตรูพืช ฆ่าเชื้อโรคในดิน ตรวจและกักกันโรคติดต่อ รวมถึงห้องทดลองที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือพร้อม บนพื้นฐานที่จะได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าต้นกล้าได้จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด จึงจะได้รับอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าสนญี่ปุ่นได้

ปัจจุบัน AQSIQ อนุมัติให้ด่านในจีน 9 แห่ง สามารถนำเข้าสนญี่ปุ่นได้ ได้แก่
- ท่าเรือเป่ยหลุน เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง
- ท่าเรือตงตู้ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
- ด่านเหลียนหัวซาน เขตพานหวี่ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง
- ท่าเรือหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง
- ท่าเรือเลยหลิว เมืองซุนเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง
- ด่านซาโถเจียว มณฑลกวางตุ้ง
- ท่าเรือเสอโข่ว มณฑลกวางตุ้ง
- ด่านตงซิ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กว่างซี
- ด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน

แหล่งข้อมูล

1. นสพ. Yunnan Economic Daily ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2. เว็บไซต์สนง.ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201402/t20140228_404935.htm
25 กุมภาพันธ์ 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ