เมื่อคุณประสบความสำเร็จในไนจีเรีย คุณก็สามารถประสบความสำเร็จที่ใดก็ได้ในแอฟริกา
         1. ศักยภาพ ไนจีเรียเป็นตลาดสำหรับการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ประชากรกว่า 1 ใน 5 ของภูมิภาค Sub-Saharan Africa อยู่ในไนจีเรีย แนวโน้มประชากรขยายขึ้นร้อยละ 2-3 ในทุกปี  คาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2045 ประชากรไนจีเรียจะมีมากกว่าประชากรในสหรัฐฯ และที่ผ่านมามีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตัวเลข GDP สูงขึ้นในทุกปี (ในขณะนี้ ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกา)   นอกจากนี้ วัฒนธรรมไนจีเรียยังแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อประชากรหลายประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะเพลงและภาพยนตร์

         2. อุปสรรค ปัญหาใหม่ที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจลงทุนในไนจีเรีย คือ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส     อีโบลา และการก่อการร้ายโดยกลุ่ม Boko Haram ในขณะที่ปัญหาที่มีมาโดยตลอด คือ ระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสภาพถนนที่ไม่ดี มีอัตราการเกิดอุบัติบนท้องถนนที่สูง เหตุการณ์ไฟฟ้าดับบ่อย และท่าเรือที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีและขนาดของท่าเรือที่ไม่ใช่ท่าเรือน้ำ ลึก ทำให้เรือขนสินค้าใหญ่ไม่สามารถเทียบท่าได้ ราคาที่ดินที่สูง  นอกจากนี้ การเข้าถึงผู้บริโภคทำได้โดยลำบากเนื่องจากวัฒนธรรมตลาดกลางแจ้งและการซื้อ ขายตามท้องถนน  ปัญหาผู้บริโภคที่กระจัดกระจาย และ supply chain ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

          3. บทเรียนสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติ 1)ควรทำการศึกษาอย่างถี่ถ้วนในการเลือกหุ้นส่วนไนจีเรียที่จะร่วมประกอบ ธุรกิจ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้  และไม่แนะนำการซื้อกิจการธุรกิจท้องถิ่น (acquisition) เพราะอาจจะเกิดปัญหาการต้องใช้หนี้ตามมา  2)ไม่ควรสรุปว่า model ที่ประสบความสำเร็จในประเทศอื่นจะสามารถใช้กับไนจีเรียได้เพราะระบบและสิ่ง แวดล้อมที่แตกต่างของไนจีเรีย 3)ไม่ควรบริหารกิจการจากระยะไกล (run business by remote control)  เพราะที่ผ่านมา ธุรกิจต่างชาติที่ประสบความสำเร็จในไนจีเรียล้วนเป็นธุรกิจที่จัดตั้งและ บริหารกิจการได้ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น อาทิ Nestle, Unilever และ PZ Cussons ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จเพราะการจ้างผู้บริหารชาวไนจีเรีย ซึ่งรู้จักระบบภายในประเทศและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

         4. แนวโน้มในอนาคต     
        4.1 รัฐบาลไนจีเรียและภาคเอกชนไนจีเรียกำลังดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดย เฉพาะ  ไฟฟ้าและท่าเรือ  โดยได้ถ่ายโอนการเป็นเจ้าของกิจการผลิตไฟฟ้า (electricity generator) ให้ภาคเอกชน และได้เริ่มก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า มีกำหนดเสร็จภายในปี คศ. 2018-2049 ซึ่งน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด “bottlenecks”   ในการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือนครลากอสได้
 

       4.2 การค้าทางอินเตอร์เน็ต (e-commerce) มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในไนจีเรีย โดยในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่งอยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง ทำให้การค้าอินเตอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสนองความต้องการ (demand) ของผู้บริโภคไนจีเรียที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น  ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศ 115 ล้านเครื่อง และคาดว่า หาก smart phone แพร่หลายมากขึ้น การค้าทางอินเตอร์เน็ตก็จะมีอัตราเติบโตสูงตามไปด้วย     
 

      4.3 ผู้เขียนบทความย้ำถึงความสำคัญของการสร้าง local identity ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะการใช้ local agents ซึ่งเข้าใจภาษาต่าง ๆ ในไนจีเรีย วัฒนธรรม และเครือข่ายสังคม  นอกจากนี้ ยังสรุปว่า ไนจีเรียเป็นเสมือนห้องทดลองสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในการลงทุน/ดำเนินธุรกิจในแอฟริกา เพราะหากประสบความสำเร็จในไนจีเรียก็จะสามารถประสบความสำเร็จในที่อื่น ๆ ในแอฟริกาได้เช่นกัน
  แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สอท. ณ กรุงอาบูจา / สรุปจากบทความเรื่อง Africa’s Testing Ground นสพ. The Guardian (ไนจีเรีย) ฉบับวันที่ 27 ส.ค. 2557
3 ตุลาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ