เดนมาร์กกับการสำรวจก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas)
เดนมาร์กกับการสำรวจก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas)
          สืบเนื่องจากสำนักข่าว Reuters รายงานข่าวเรื่อง “Denmark to join shale gas quest in Europe” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระบุว่า เดนมาร์กอนุญาตให้บริษัท TOTAL ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานของฝรั่งเศสเข้าทำการขุดเจาะบ่อทดสอบเพื่อหาตัวอย่างก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale gas) โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะเฉพาะบ่อก๊าซแบบดั้งเดิม (Conventional wells) เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท TOTAL และกองทุน North Sea มีแผนที่จะทำการสำรวจบ่อก๊าซธรรมชาติในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้ ตามใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กได้ออกให้ตั้งแต่พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เพื่อสำรวจหาน้ำมันและก๊าซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดนมาร์ก ซึ่งมีชั้นหินดินดานอยู่ลึกลงไป 4,000 เมตร แต่การผลิต Shale gas จะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

         นักวิชาการหลายประเทศในยุโรป อาทิ เดนมาร์ก อังกฤษ สเปน โปแลนด์ และโรมาเนียต่างเห็นพ้องว่า Shale gas จะสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคตได้ ทั้งนี้ อังกฤษและโปแลนด์ได้ผลักดันการพัฒนา Shale gas อย่างแข็งขัน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย อย่างไรก็ตาม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ต่อต้านแผนการสำรวจหา Shale gas เนื่องจากเกรงว่าการใช้กรรมวิธี Hydraulic Fracturing ในการขุดเจาะจะทำให้น้ำบาดาลปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 หนังสือพิมพ์ Copenhagen ของเดนมาร์กรายงานเรื่อง “Danes in favor of Shale gas” รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวเดนมาร์กต่อการขุดเจาะสำรวจหา Shale gas ที่จัดทำขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ Jyllands-Posten และบริษัทค้นคว้าวิจัย Wike ระบุว่า ชาวเดนมาร์กจำนวนมากเห็นว่า Shale gas ควรเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานในอนาคตของประเทศ ในขณะที่ 1 ใน 4 ของชาวเดนมาร์กไม่เห็นด้วยกับแผนการขุดเจาะสำรวจดังกล่าว

        ด้านนักการเมืองของเดนมาร์กก็ได้ออกมาให้ความเห็นเช่นกัน นาง Lone Loklindt โฆษกด้านสิ่งแวดล้อมของพรรค Radikale เห็นว่าการขุดเจาะ Shale gas เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานนั้นสามารถทำได้แต่จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อน้ำดื่มและสิ่งแวดล้อม ส่วนนาย Lars Christian Lilleholt โฆษกด้านสิ่งแวดล้อมของพรรค Liberal Party of Denmark กล่าวว่าหากมี Shale gas อยู่ใต้พื้นดินของเดนมาร์กและการขุดเจาะดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก็ควรให้ดำเนินการต่อไปได้ ในทางกลับกัน พรรค The Red-Green Alliance และองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่าการสนับสนุนการขุดเจาะ Shale gas ถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อแผนของรัฐบาลเดนมาร์กที่ว่าเดนมาร์กจะเป็นประเทศที่ปราศจากใช้พลังงานจากฟอสซิลภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ในขณะที่ Greenpeace องค์กรเพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ แสดงความไม่พอใจต่อการขุดเจาะดังกล่าว โดยนาย Tarjei Haaland ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานของ Greenpeace กล่าวว่า เดนมาร์กยังไม่มีการจัดอภิปรายสาธารณะอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับการขุดเจาะ Shale gas และปัญหาสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
19 สิงหาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ