บัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment list) จากกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรการอียู
บัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment list) จากกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรการอียู
         สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป แจ้งข้อมูลล่าสุดของบัญชี รายชื่อโรงคัดบรรจุ  (Establishment list) จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกผักไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยมีโรงคัด บรรจุที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรการที่กำหนดแล้ว รวม ๒๗ ราย (๒๖ บริษัท) รวมทั้งได้มีการปรับ เปลี่ยนรายการชนิดผักที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้เพิ่มเติมหรือรายการผักที่ถูกระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว ของโรงคัดบรรจุแต่ละราย สรุปได้ดังนี้                 
         1. โรงคัดบรรจุใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ
             1.1 โรงคัดบรรจุ International Fruits (Bangkok) Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ชนิดผัก ได้เฉพาะ พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู
             1.2 โรงคัดบรรจุ Infinity Trading Partnership Limited ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ชนิดผัก ได้เฉพาะ มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู ผักคะน้า และผักชี
          2. โรงคัดบรรจุที่ถูกระงับการส่งออกผักบางรายการ เนื่องจาก EU ตรวจพบปัญหาศัตรูพืช ในผักกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
              2.1 โรงคัดบรรจุ Thai World Import Export Co., Ltd. ถูกระงับการส่งออกผักชีฝรั่ง เป็นการชั่วคราว
              2.2 โรงคัดบรรจุ V.S. Freshco Co., Ltd. ถูกระงับการส่งออกผักชีฝรั่ง เป็นการชั่วคราว  
        3. โรงคัดบรรจุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักเพิ่มเติม ได้แก่
            3.1 โรงคัดบรรจุ V.S. Freshco Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักเพิ่มเติม คือ ถั่วฝักยาว
            3.2 โรงคัดบรรจุ Kampheangsaen Commercial Co., Ltd ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ชนิดผักเพิ่มเติม คือ ผักกาดขาว และผักคะน้า
            3.3 โรงคัดบรรจุ PWK Elite Perfection Group Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ชนิดผักเพิ่มเติม คือ โหระพา และขึ้นฉ่่าย
            3.4 โรงคัดบรรจุ Fresh Ex Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักเพิ่มเติม คือ มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู
            3.5 โรงคัดบรรจุ S.A.P. Siamfood International Co., Ltd ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ชนิดผักเพิ่มเติม คือ ถั่วฝักยาว
 
        สำนักงานฯ ได้จัดทำตารางสรุปรายชื่อโรงคัดบรรจุและชนิดผักที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกที่ ปรับเป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและใช้งานด้วย คลิ๊กที่นี่แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์บริการข้อมูลไทยในยุโรป
19 มิถุนายน 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ