การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตต่อหนึ่งปีเพียงร้อยละ 0.1
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตต่อหนึ่งปีเพียงร้อยละ 0.1
  • ในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2014 การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมาก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ซึ่งได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า มีสาเหตุมาจากฤดูหนาวซึ่งหนาวผิดปกติ ประกอบกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง
  • การลงทุนธุรกิจและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีปริมาณลดลง เนื่องจากผลกระทบของอากาศหนาวจัด สำหรับการค้ากับต่างประเทศ สหรัฐฯ ก็อยู่ในภาวะขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการส่งออกที่ลดลงและหลายบริษัทก็ชะลอการสั่งซื้อสินค้าใหม่เข้ามา นอกจากนี้การใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตได้ถึงร้อยละ 70 เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 3 เท่านั้น การที่รัฐบาลลดรายจ่ายลงมีส่วนทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้นช้าลงด้วย
  • นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า ในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นและจะขยายตัวถึงร้อยละ 3 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเห็นว่า เศรษฐกิจจะโตขึ้นตลอดทั้งปี เนื่องจากจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจะใช้จ่ายมากขึ้น และจะมีการลงทุนในธุรกิจมากขึ้น ทั้งยังเชื่อว่า ปี ค.ศ. 2014 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทั้งนี้ หากเศรษฐกิจฟื้นตัวจริงอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์คาดไว้ สหรัฐฯ จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อปีเพิ่มมากขึ้นจนสูงสุดในรอบ 9 ปี
  • ครั้งหลังสุดที่เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตมากที่สุด คือเมื่อปี ค.ศ. 2005 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงขึ้นถึงร้อยละ 3.4 แต่ในอีกสองปีต่อมา สหรัฐฯ กลับต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1930
  • มีการคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปีนี้ อัตราการว่างงานจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.2 ลดลงจากร้อยละ 6.7 ในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ นาย Joel Naroff หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ Naroff Economic Advisors คาดว่า ตลอดทั้งปีนี้ จะมีการจ้างงานเฉลี่ยมากกว่า 200,000 คนต่อเดือน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ UsWatch
ที่มา : BBC
12 พฤษภาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ