ท่าเรือบาร์เซโลนา ทางเลือกใหม่ของธุรกิจไทย
ท่าเรือบาร์เซโลนา ทางเลือกใหม่ของธุรกิจไทย
         ท่าเรือบาร์เซโลนา เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นคาตาโลเนีย เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากเอเชียไปทางตอนใต้ของยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และแอฟริกาเหนือ โดยจะช่วยร่นเวลาขนส่งสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนได้มากกว่าการขนส่งสินค้าจากท่าเรือรอตเตอร์ดัม ท่าเรือแอนท์เวิร์พ และท่าเรือฮัมบูรก์

         ท่าเรือบาร์เซโลนา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นคาตาโลเนีย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ท่าเรือเพื่อใช้ในการสันทนาการ (City Port) 2) ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ (Commercial Port) ซึ่งถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสเปนและอันดับ 9 ในยุโรป และ 3) ท่าเรือ Logistic Port มีบริษัทดำเนินงานกว่า 500 บริษัท ทำให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 32,000 ตำแหน่ง และเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้าซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดในสเปน (กว่า 52,000 ล้านยูโรต่อปี) ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการขนส่งสินค้าปริมาณ 42.4 MTM ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 1,720,388 TEU รถยนต์จำนวน 705,374 คัน และมีนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญ 2.6 ล้านคน

          ท่าเรือบาร์เซโลนาวางแผนที่จะพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์กลางด้าน Logistic ครอบคลุมพื้นที่ตอนใต้ของยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายท่าเรือและพื้นที่ให้บริการด้าน logistic และการก่อสร้างเส้นทาง ทั้งถนนและรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือบาร์เซโลนากับเมืองสำคัญอื่นๆ ในยุโรป รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางเรือระยะสั้นระหว่างท่าเรือบาร์เซโลนากับเมืองชายฝั่งทะเลที่สำคัญในอิตาลีและแอฟริกาเหนือด้วย

          ขณะนี้ สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการจัดตั้ง TENT-T Core Network Corridors เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือต่างๆ ในยุโรป ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเส้นทางการขนส่งสายใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง Mediterranean Corridor โดยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและขยายเส้นทางคมนาคมทางพื้นที่ตอนใต้ของยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่ง Mediterranean Corridor ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่วนหนึ่งจากรัฐบาลสเปนนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามารถของสเปนในการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดยุโรปได้สะดวกขึ้น รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เมืองบาร์เซโลนาเป็นศูนย์กลางด้าน logistics ที่สำคัญของยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจะทำให้ท่าเรือฯ กลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญจากเอเชียไปยังยุโรปและจากยุโรปไปเอเชียด้วยเช่นกัน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.portdebarcelona.cat/en/แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (เรียบเรียงโดย กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ)
1 พฤษภาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ