แผนงานการสร้างโรงงานไฟฟ้าวเคลียร์ของเคนยาภายในปี ค.ศ. 2025
แผนงานการสร้างโรงงานไฟฟ้าวเคลียร์ของเคนยาภายในปี ค.ศ. 2025
        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีรายงานข้อสนเทศเกี่ยวกับแผงงานของรัฐบาลเคนยาในการสร้างโรงงาน ไฟฟ้านิวเคลียร์ให้แล้วเสร็จภายในปีค.ศ. 2025 ตามที่ปรากฏในข่าวเรื่อง Kenya sets 2025 as nuclear plant date ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวันที่ 25 ก.พ. 57 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
        1. รัฐบาลเคนยาจะดำเนินการตามแผนงานการสร้างโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระหว่างปี ค.ศ. 2022-2025 ต่อไป เพื่อสนองตอบความต้องการด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสิบเท่าจากขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าใน ปัจจุบันที่ 1,700 เมกกะวัตต์
        2. โรงงานฯ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการผลิตที่ 1,000 เมกกะวัตต์ อาจตั้งอยู่ที่เขตชายฝั่งทะเลของเคนยาหรือใกล้ทะเลสาบวิกตอเรีย เนื่องจากโรงงานฯ ต้องการใช้น้ำจำนวนมากสำหรับการทำงานของโรงงานฯ
        3. ตามประมาณการของรัฐบาลเคนยา การก่อสร้างโรงงานฯ ที่มีขีดความสามารถที่ 1,000 เมกกะวัตต์ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
        4. นาย Davis Chirchir รมว. พลังงานและปิโตรเลียมเคนยากล่าวในการประชุม National Nuclear Stakeholders Forum ที่กรุงไนโรบีเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 57 ว่าในชั้นนี้ รัฐบาลเคนยายังมิได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่และเงินทุนที่จะใช้สร้างโรงงาน แต่รัฐบาลฯ ประสงค์จะให้การดำเนินการตามแผนงานในเรื่องนี้เป็นไปในรูปความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับเอกชน (public-private partnership)
        5. เงื่อนไขหลักของทบทวนการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่เคนยาต้องปฏิบัติตามให้เป็นผล ได้แก่ การยกระดับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้นอย่างน้อยถึง 10,000 เมกกะวัตต์ และจะต้องมีพลังงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1,000 คนที่ได้การฝึกอบรมด้านโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ก่อนที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
        6. ในภูมิภาคแอฟริกา แอฟิกาใต้เป็นประเทศเดียวที่มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศอื่นที่มีแผนงานที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นอกจากเคนยา ได้แก่ ไนจีเรีย กานาและอียิปต์

อ่านเพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงรูปภาพ : http://www.africanreview.comhttp://www.africanreview.com
28 มีนาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ