คำแนะนำสำหรับการค้าและการลงทุนในชิลี
1.   นักลงทุนไทยที่สนใจจะประกอบธุรกิจในชิลีควรเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนด้วยตนเองที่ประเทศชิลีและแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดูแลเรื่องที่จะต้องจัดการตามกฎหมายท้องถิ่น

2.   ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยต้องตระหนักว่าในปัจจุบันผู้บริโภคชิลีให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมากกว่าราคา

3.  กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดชิลีที่ดีที่สุดคือ การกำหนดวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของตนในตลาดชิลีให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นประโยชน์ (unique and beneficial) เพื่อดึงดูดให้ผู้นำเข้าสำคัญและห้างสรรพสินค้าหลักในท้องถิ่นซื้อและแนะนำสินค้าดังกล่าวสู่ตลาดโดยตรงต่อไป

4.   ปัจจุบันผู้บริโภคชิลีหันเหความสนใจจากการภักดีต่อตราสินค้าไปสู่การให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรที่จะตรวจสอบแนวโน้มผู้บริโภคในชิลี แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวชิลี

5.   ความสำเร็จของผู้ส่งออกสินค้าไทยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการจัดจำหน่ายผ่านบริษัทนำเข้าในท้องถิ่นที่เข้มแข็งที่สามารถบริหารจัดการภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า Super Store และ Chain Store ใหญ่ๆ

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก
22 พฤศจิกายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ