พลังงานทดแทนในแอฟริกา โอกาสสำคัญของนักลงทุน – ศักยภาพที่ยังไม่ถูกใช้
พลังงานทดแทนในแอฟริกา โอกาสสำคัญของนักลงทุน – ศักยภาพที่ยังไม่ถูกใช้
ปัจจุบัน พลังงานได้กลายมาเป็นประเด็นความมั่นคงอย่างหนึ่ง โดยเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกกับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะหากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

ด้วยเหตุที่น้ำมันเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง     หลายประเทศจึงหันมาให้ความสำคัญกับการแสวงหาแหล่งกำเนิดพลังงานใหม่ๆ รวมถึงพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แอฟริกาเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่กำลังเร่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อให้สอดรับกับการเป็นทวีปที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงระดับต้นๆ ของโลก ขณะเดียวกัน ก็กำลังประสบปัญหาวิกฤติพลังงาน  โดยประชากรแอฟริกากว่าพันล้านคน หรือกว่าครึ่งของทวีปยังไม่มีไฟฟ้าใช้  

สถานการณ์นี้เองเป็น โอกาสของผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในแอฟริกา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ หรือพลังงานแสงทิตย์   

            ทวีปแอฟริกามีศักยภาพมากในด้านพลังงานหมุนเวียน...โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 0.10 – 0.15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ kWh และจากพลังงานแสงอาทิตย์ 0.15-0.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อ kWh ซึ่งต่ำกว่าการใช้น้ำมันดีเซลผลิตไฟฟ้าซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่ 0.6-0.7 ดอลลาร์สหรัฐ นาย Nitai Moshiah หัวหน้าฝ่ายพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร Standard Bank แอฟริกาใต้ ให้ข้อคิดเห็นในบทความเรื่อง โอกาสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในแอฟริกาเพื่อทดแทนการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเผยแพร่ใน  Business Day หนังสือพิมพ์ชั้นนำของแอฟริกาใต้ เมื่อ 28 ต.ค. 2556

             บทความฯ ยังให้ข้อมูลด้วยว่า แอฟริกามีศักยภาพในการผลิตกำลังไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้ 1,888 Terawatt Hour (TWh) ต่อปี  ซึ่งร้อยละ 41 มากจากแม่น้ำคองโกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก   เช่นเดียวกับศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  โดยประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาได้รับแดดเฉลี่ยปีละ 325 วัน และจากลม ซึ่งชายฝั่งตะวันตกของทวีปมีความเร็วลมเกิน 11 เมตรต่อวินาที

            ในด้านกำลังการผลิต นาย  Moshiah ให้ข้อมูลว่า 48 ประเทศในซับซาฮารา (Sub-Sahara Africa) หรือ ประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกันเพียง 68 Gigawatts (GW) เทียบเท่ากับประเทศสเปน ซึ่งมีประชากรเพียงไม่ถึงร้อยละ 5 ของประชากรในแอฟริกา   โดย 2 ใน 3 ของกำลังการผลิตดังกล่าว เป็นของแอฟริกาใต้ ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของทวีป          

สำหรับแอฟริกาใต้ ถึงแม้จะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า แต่รัฐบาลของประเทศที่มีประชากรประมาณ 50 ล้านคนแห่งนี้ ก็มีแผนจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีก 18 GW ภายในปี 2563 โดยจะให้สัมปทานสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2.4 GW ผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

            อย่างไรก็ดี โดยที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแอฟริกาใต้มีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค การดำเนินการตามแผนข้างต้นจึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ซึ่งทางการแอฟริกาใต้ก็ได้หาทางออกไว้แล้ว โดยการลงทุนไปลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการพลังงานหมุนเวียนของประเทศอื่นๆ ในซัปซาฮารา 

 

18 พฤศจิกายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ