หน่วยเงินตราของบราซิล
หน่วยเงินตราของบราซิล
            หน่วยเงินที่ใช้คือ เฮอัล REAL (R$) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 1.70 เฮอัล) นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวเข้าไปได้ และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเฮอัลได้ที่โรงแรม ธนาคาร หรือร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

            นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสด หรือ traveler’s cheque ติดตัวได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ถ้าเกิน 10,000 เฮอัลจะต้องแจ้ง (declare) เงินจำนวนที่นำเข้ามาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

            การใช้บัตรเครดิตเป็นที่ยอมรับสำหรับในโรงแรม และห้างร้านขนาดใหญ่ทั่วไป ก่อนเดินทางไปบราซิล กรุณาติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่านที่ประเทศไทยเพื่อเปิดใช้บริการก่อนการเดินทางทุกครั้ง

             หากท่านต้องการทราบรายลเอียดเกี่ยวกับเงิน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_real


ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
อ้างอิง : http://thaiembassybrazil.com/
10 ตุลาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ