การเริ่มต้นธุรกิจในเกาหลีใต้ : 8 สาเหตุ "ทำไม" ควรลงทุน
1. โอกาสทางการตลาด ด้วยจำนวนประชากรกว่า 50 ล้านคนและมี GDP กว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มี FTAs กับ 45 ประเทศทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เศรษฐกิจเกาหลีใต้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายตัวกว่า 144 เท่าจากเมื่อก่อตั้งประเทศเมื่อ 60 กว่าปีที่ผ่านมา และมีการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดอันดับ 8 ของโลก

3. ชาวเกาหลีใต้เป็นคนมุ่งมั่น มีอัตราผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงที่สุดในประเทศ OECD และมีอัตราการพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงานสูงที่สุดในประเทศ OECD

4. ประเทศนวัตกรรม ธุรกิจและสังคมเกาหลีใต้มีการนำนวัตกรรมด้วยเทคโนโยที่ก้าวหน้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจและดำรงชีวิต และมีอัตราการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในจำนวนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศ OECD

5. อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Samsung และ POSCO

6. เป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ อันดับ 8 ของโลก

7. ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีแหล่งช๊อปปิ้งในทุกระดับราคา มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก และมีบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย (โดยเฉพาะหากรู้ภาษาเกาหลี)

8. รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแก่ต่างชาติหลายประการ

อ้างอิง : http://www.thaiembassy.org/seoul/th/business
19 กันยายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ