"สปาฮาลาล" โอกาสของนักธุรกิจไทยในตุรกี
"สปาฮาลาล" โอกาสของนักธุรกิจไทยในตุรกี
                                                     “สปาฮาลาล” โอกาสของนักธุรกิจไทยในตุรกี

                                                             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
                                                             ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
                                                             อีเมล์ thaiank@ttmail.com หรือ bic.mfa@gmail.com

    หากพูดถึง “ฮาลาล” คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเรื่อง “อาหาร” แต่ในความเป็นจริงนอกจากอาหารแล้ว ฮาลาลเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา รวมถึง ”โรงแรม”  
และ “สปา”
        กล่าวโดยย่อ โรงแรมฮาลาล หมายถึง สถานที่ให้เช่าที่พักที่ให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม มีสระว่ายน้ำแยกสำหรับชายและหญิง ให้บริการอาหารฮาลาล และที่สำคัญ โนแอลกอฮอล์
        ปัจจุบัน สำหรับตุรกี ประเทศที่คนส่วนใหญ่เกือบ 99 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาอิสลาม มีโรงแรม       ฮาลาลเกิดขึ้นแล้วกว่า 50 แห่ง โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล อาทิ เมดิเตอร์เรเนียน ทะเลดำ และทะเลอีเจียนโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกีที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ รองลงมาคือ ชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและนักท่องเที่ยวมุสลิมจากยุโรปและรัสเซียที่มาท่องเที่ยวในตุรกี
        ในช่วงฤดูร้อน โรงแรมฮาลาลมีอัตราการเข้าพักเกือบเต็ม โดยมีค่าเช่าต่อคืนระหว่าง 25-220 ยูโร แม้ ยอดการเข้าพักอาจซบเซาบ้างในช่วงเทศกาลถือศีลอด อย่างไรก็ดี เมื่อประเมินผลกำไรและอัตราการเข้าพักทั่วๆ ไปแล้ว ถือว่า โรงแรมฮาลาลมีผลประกอบการที่ดีกว่าโรงแรมทั่วๆไป ในระดับเดียวกัน
        สถิติดังกล่าว ทำให้โรงแรมฮาลาลเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียว
    จากการเติบโตของธุรกิจโรงแรมฮาลาลที่ได้กล่าวถึงข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี จึงมีความเห็นว่า  สปาไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก นั้นน่าจะมีโอกาส“เกาะกระแส” โรงแรมฮาลาลเติบโตควบคู่กันไปได้ หากสามารถทำให้การนวดของไทยเป็น “สปาฮาลาล” ได้
    ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ เอง เคยจัดให้ธุรกิจ “การนวดฮาลาล” ของไทยเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในอาเซอร์ไบจาน ประเทศมุสลิมบ้านใกล้เรือนเคียงกับตุรกี มาแล้ว โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้เห็นว่า ธุรกิจนวดฮาลาลของไทยน่าจะมีศักยภาพในการจับคู่ธุรกิจกับโรงแรมฮาลาลของตุรกีได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความร่วมมือ หากผู้ประกอบการไทยประสงค์จะจับคู่ธุรกิจกับฝ่ายตุรกี
        การนวดฮาลาลในไทยพัฒนามาจาก“การนวดน้ำมันลังกาสุกะ” ที่เกิดตั้งแต่โบร่ำโบราณจากภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำมาผสมผสานกับการนวดแผนไทยตำรับราชสำนัก ในอดีตการนวดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเฉพาะการนวดผู้หญิงหลังคลอดโดยโต๊ะบีแด (หมอตำแย) และนวดเพื่อแก้ปวดเมื่อยสำหรับผู้ชายเท่านั้น
        เมื่อมีการนวดผสมผสานหลายศาสตร์ทำให้การนวดน้ำมันลังกาสุกะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างเช่นการใช้น้ำมันยี่หร่าดำที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดและมีส่วนทำให้มีอายุยืนขึ้นอีกทางหนึ่ง เช่น บรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและหลัง, ผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น
        ในประเทศมาเลเซีย มีโรงแรมที่ให้บริการนวดลังกาสุกะเช่นกัน อาทิ ที่ โรงแรมลังกาสุกะ อย่างไรก็ดี ในการที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจนวดไทยฮาลาล นั้น อาจต้องมีการหาคำอธิบายคำจำกัดเพิ่มเติมเพื่อให้ “การนวดฮาลาล” มีความหมายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
18 กันยายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ