ข้อมูลการจัดตั้งร้านอาหาร/ภัตตาคารไทยใน ประเทศออสเตรเลีย

หลักเกณฑ์ / หลักฐานการขอใบอนุญาตเปิดร้านอาหาร / ภัตตาคารไทย

  • รายละเอียดชื่อร้านและทำเลที่ตั้ง
  • ขนาดพื้นที่
  • ประเภทของอาหาร เช่น ไทย จีน

ข้อมูลการจัดตั้งร้านอาหาร/ภัตตาคารไทยใน ประเทศออสเตรเลีย

ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เมืองธุรกิจ เช่น ซิดนีย์, เมืองท่องเที่ยว เช่น โกลด์โคสท์

กฎระเบียบสุขอนามัย ต้องมี Food License

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • Department of Health
  • Department of Revenue

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

จำนวนเงิน (เหรียญออสเตรเลีย)

เงินลงทุนขั้นต่ำ/งบประมาณในการลงทุนต่อตารางเมตร ประมาณ 50,000 ขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการขอใบอนุญาตต่างๆและ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น แตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000-7,000
ค่าเช่าร้าน/พื้นที่ ขึ้นกับทำเลที่ตั้ง, ขนาดพื้นที่ ฯลฯ โดยเฉลี่ยประมาณ เดือนละ 3,000-3,500 ต่อ 70 ตรม.
ภาษี (ภาษีป้าย, ภาษีการค้า, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีโรงเรือน ฯลฯ) อื่นๆ (Running Costs) ประมาณ 5,000 (รวมค่า Insurance ด้วย) ขึ้นกับขนาดของร้าน โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000-20,000


การลงทุนเปิดร้านอาหารไทย

จำนวนเงิน (เหรียญออสเตรเลีย)

สัดส่วนการร่วมลงทุน ประมาณ 95-100% เป็นเจ้าของกิจการ แต่เพียงผู้เดียว
เงินลงทุน (โดยประมาณ) ของร้านอาหารประเภทต่างๆ เช่น ภัตตาคารระดับดี ร้านอาหารระดับกลาง อาหารจานด่วน Corner/Kiosk, all you can eat เป็นต้น ระดับดี 500,000-1,000,000
ระดับกลาง 250,000-500,000
ระดับเล็ก 50,000-250,000


รูปแบบร้านอาหารในแต่ละเมือง

จำนวน (ร้าน)

  • เต็มรูปแบบ (Full Restaurant) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตรม.
  • ขนาดกลาง (Mini Restaurant) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 70 ตรม.
  • ขนาดเล็ก (Corner/Kiosk) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม.
แตกต่างตามขนาดและ ทำเลที่ตั้งของแต่ละเมือง เช่น ซิดนีย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของธุรกิจและท่องเที่ยว มีจำนวนร้านอาหารไทย ขนาดกลาง-เต็มรูปแบบ ไม่ต่ำกว่า 150 ร้าน

รสนิยมของผู้บริโภคแต่ละท้องถิ่น

ไม่แตกต่างกัน แต่จะขึ้นกับรสนิยมและความคุ้นเคยอาหารไทยของแต่ละบุคคลมากกว่าที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/file/au_restaurant.htm
18 กรกฎาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ