แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมการสัมมนา
"Knowledge Bank Project 2015 : Biotech for Inclusive Growth"

ณ วิเทศสโมสร ส่วนที่ 1-2 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 13.00 น.
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
องค์กร *
สาขาธุรกิจ *


โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ *
E-mail *

* - Required fields