งาน Airport Exchange
งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดสำหรับการใช้งานภาคพื้นดินและภาคอากาศ นอกจากงานแสดงสินค้าแล้วจะมีการจัดประชุมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ผู้เข้าชมจะมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมการบิน และแนวทางแก้ไขสำหรับภาคอุตสาหกรรมของตนเองได้

งาน Airport Exchange จะจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่เมืองออสโล

https://www.tradefairdates.com/Airport-Exchange-M6069/Oslo.html

21 มิถุนายน 2561
ศูนย์ BIC : Norway


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน