งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2
งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 หรืองาน Thailand Friendly Design Expo 2017 ภายใต้แนวคิด "สังคมสูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน" (Aging Society : Access for All) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 1 - 2 บนพื้นที่กว่า 7,500 ตารางเมตร เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี เฟรนด์ลี่ดีไซน์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงนวัตกรรมทางจิตวิญญาณมุ่งสู่ Thailand 4.0  
28 กันยายน 2560
ศูนย์ BIC : Israel


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน