ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธ.ค. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "สังคมสูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน" (Aging Society : Access for All)
28 กันยายน 2560
ศูนย์ BIC : Israel


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน