ข้อตกลง ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าควบคุมผ่านแดน สปป. ลาว
<a href="http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/153420/153420.pdf&title=153420" >ข้อตกลง ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าควบคุมผ่านแดน สปป. ลาว</a>
ศูนย์ BIC : Laos


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน