รู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง กับงานสัมมนา “Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union” 25 พ.ย. ศกนี้

             แม้ว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยโฟกัสไปที่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และลาว รวมถึงตลาดใหญ่อย่างจีนเป็นหลัก เมื่อมองหาประเทศเป้าหมายในการค้าการลงทุน แต่ตลาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ต้องศึกษาเพื่อหาโอกาสขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต นั่นคือรัสเซียและเอเชียกลาง แต่โดยที่ไม่ใช่ตลาดที่คุ้นเคยสำหรับผู้ประกอบการไทย เริ่มแรกคงต้องทำความรู้จักศักยภาพและกฎระเบียบเบื้องต้นของตลาดนี้กันก่อน ปลายเดือน พ.ย. นี้ มีงานสัมมนาดี ๆ ที่สถานทูตไทยที่รัสเซียได้นำผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากตลาดที่รวมเอารัสเซียไว้กับประเทศในเอเชียกลางอีก 4 ประเทศที่เรียกว่า สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย หรือ EAEU เดินทางมาเล่าให้คนไทยได้รู้จักกันถึงที่

             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับ EAEU จะจัดงานสัมมนา “ Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 9.30 -17.00น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

             EAEU มีจุดเริ่มต้นจากการนำเสนอแนวความคิดเรื่อง “สหภาพยูเรเชีย” (Eurasian Union) เพื่อพัฒนาการบูรณาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างรัฐต่าง ๆ ภายในยูเรเชียมากขึ้น และปูทางไปสู่ การบูรณาการทางการเมืองในอนาคต โดยมีสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบสำคัญ EAEU ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กิซสถาน

             EAEU นำโดยรัสเซียที่มีดินแดนใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก อุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอันดับต้นของโลก และเป็นตลาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคกว่า 140 ล้านคน ตลาดรัสเซียยังเบิกทางการเข้าถึงตลาดในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS อีกกว่า 100 ล้านคน โดยเฉพาะคาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กิซสถาน ประเทศเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียทั้งภาษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศตื่นตัวที่จะสานสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับ EAEU โดยเวียดนามได้จัดทำความตกลงการค้าเสรีกับ EAEU ไปแล้ว ขณะที่สิงคโปร์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย แสดงความประสงค์ที่จะเจรจา FTA กับ EAEU และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission) ฝ่าย EAEU เองก็ได้เริ่มทาบทามอาเซียนให้จัดทำ FTA ระหว่างกัน ไทยจึงต้องหันมาอัพเดทความรู้เพื่อสานสัมพันธ์กับ EAEU ให้ทันการณ์

             งานสัมมนาฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยาก เพราะฝ่าย EAEU เดินทางมาถึงไทยเพื่อที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ นโยบายและกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุน ให้ผู้ประกอบการที่เมียงมองตลาดนี้ได้ศึกษากันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสาขาสินค้าเกษตรและอาหาร ในช่วงเช้าจะได้ฟังโดยตรงจาก นาง Valovaya Tatyana Dmitriyevna รัฐมนตรีและสมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งจะมาเล่าให้ฟังถึงโอกาสในหัวข้อ Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนไทย เน้นการเจาะลึกโอกาสสินค้าไทยในรัสเซียและเอเชียกลาง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งฝั่งไทยและฝั่งรัสเซีย

             ภาคบ่ายลงลึกไปถึงมาตรการส่งเสริมและจูงใจทางธุรกิจและกฎระเบียบที่ต้องรู้โดยเฉพาะการรับรอง ด้านสุขอนามัย ซึ่งรวมไปทั้งสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์ ภายใต้หัวข้อ อาทิ Preference for Business provided by EAEU’s Industrial Policy of EAEU and Cooperation Instrument และ Sanitary, Phytosanitary and Veterinary measures โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของ EAEU จะร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานของไทยให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์และกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตร ยางพารา ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือทางการแพทย์และอาหาร

             งานสัมมนาจะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซียโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ http://globthailand.com/events/seminar-aeau แต่คงต้องรีบหน่อย เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 120 ที่นั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล economic.rtemoscow@gmail.com

       
------------------------------------------------------------------


24 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์ BIC : Russia


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน