งานแสดงสินค้าไอที-อิเล็กทรอนิกส์ Tech Show 2017 สำหรับผู้บริโภค ณ ประเทศอิหร่าน เดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้
งานแสดงสินค้าไอที-อิเล็กทรอนิกส์ Tech Show 2017 สำหรับผู้บริโภค  ณ ประเทศอิหร่าน เดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้
          ราคาน้ำมันในตลาดโลกและเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้ประเทศน้ำมันที่เคยร่ำรวยจากการค้าเชื้อเพลิงต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจโลก รัฐบาลหลายประเทศเริ่มหันไปสนับสนุนอุตสาหกรรมสาขาอื่นที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเพื่อทดแทนรายได้จากการค้าน้ำมัน

          “อิหร่าน” ประเทศที่กำลังเนื้อหอม อุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำรองติดอันดับต้นของโลก ก็ต้องปรับตัวตามกระแสราคาน้ำมันโลกตกต่ำเช่นกัน รัฐบาลอิหร่านเริ่มสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพอื่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูงจากความนิยมใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ในช่วงที่อิหร่านถูกคว่ำบาตร ชาวอิหร่านใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า 2.4 แสนล้านบาท และหลังได้รับยกเลิกการคว่ำบาตร มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นไปเกือบเท่าตัวถึง 4.6 แสนล้านบาท

          แม้ว่าอิหร่านจะยังเป็นตลาดใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาตลาดแห่งนี้ไว้ เพื่อให้ไม่ตกเทรนด์การลงทุนของโลก ปูทางต่อยอดธุรกิจในอนาคต

          ใบเบิกทางสำหรับผู้ประกอบการไทยในสาขาอุตสาหกรรมไอที-อิเล็กทรอนิกส์ในอิหร่านมาถึงแล้ว เมื่อศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะรานว่า บริษัท 7th Dimension International Exhibition Co. จะจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศด้านไอที-อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค หรือ Tech Show 2017 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ Guilan ณ เมือง Rasht ประเทศอิหร่าน

          งาน Tech Show 2017 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเจรจาทางธุรกิจ การสรรหาผู้แทนจัดจำหน่าย การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการนำเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่าน สถานที่จัดงานตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวง สามารถเดินทางถึงโดยเครื่องบินจากกรุงเตหะรานเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมง เมือง Rasht เป็นเมืองติดทะเลแคสเปียน ใกล้รัสเซียและเครือรัฐเอกราช (CIS) ซึ่งมีตลาดผู้บริโภครองรับมากกว่า 4 ล้านคน ตลอดจนเป็นเมืองหลักเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า เพราะมีระบบขนส่งทางบกและทางอากาศที่มีศักยภาพใกล้กับตลาดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่

          คูหามาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) คูหาตกแต่งพร้อม ราคา 140 ยูโรต่อตารางเมตร (ประมาณ 5,450 บาท) พื้นที่เพื่อเช่าขั้นต่ำ 12 ตารางเมตร (2) คูหาเปล่า ราคา 130 ยูโรต่อตารางเมตร (ประมาณ 5,060 บาท) พื้นที่ขั้นต่ำ 18 ตารางเมตร

          อิหร่านเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ 2 ในตะวันออกกลาง มีทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งเป็นจุดเชื่อมในการขนส่งสินค้าไปทั้งสองซีกของโลก ชาวอิหร่าน 80 ล้านคนล้วนมีการศึกษา หลังสหรัฐฯ ยกเลิกการคว่ำบาตร อิหร่านพัฒนาอย่างรวดเร็ว เปิดรับการค้าและการลงทุนจากต่างชาติและเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 7th Dimension International Exhibition Co. โทรศัพท์ +98-21-22224798 +98-9121960754 โทรสาร +98-21-22923619 และ +98-9123241366 อีเมล์ smodarres@7thdimension.ir และ 7thdimensionco@gmail.com เว็บไซต์ www.7thdimension.ir
7 ตุลาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน