กต. ชวน “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” 23 ก.ย. ศกนี้
กต. ชวน “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” 23 ก.ย. ศกนี้
         นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองเมียนมาอย่างใกล้ชิด เพราะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในเมียนมากำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในปี 2558 GDP ของเมียนมาขยายตัวถึง 8.2% หลายประเทศในเอเชียทั้งสิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ได้เร่งเข้าไปจับจองพื้นที่การค้าการลงทุนในเมียนมาแล้วอย่างหนาแน่น ภาคธุรกิจไทยเองก็เริ่มหลั่งไหลเข้าไปสำรวจตลาดการค้าและการลงทุนในเมียนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันทั้งสาขาก่อสร้าง ธนาคาร สาธารณสุข รวมถึงเกษตรและอาหาร

         ผู้ประกอบการไทยที่ยังรีรอคงต้องรีบศึกษาข้อมูลกฎระเบียบการลงทุนและหาที่ทางให้ธุรกิจของตนเองในเมียนมา เพื่อไม่ให้ตกขบวนนักลงทุนประเทศอื่น โอกาสศึกษากฎระเบียบการลงทุนและตลาดเมียนมามาถึงแล้ว

         กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และสมาคมไทย-พม่าเพื่อมิตรภาพ เชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมสำรวจศักยภาพของเมียนมาและศึกษาเหตุผลที่ควรเข้าไปลงทุนในดินแดนที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในงานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

         ผู้เข้าร่วมจะได้รับรู้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างรอบด้านกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (นายพิษณุ สุวรรณะชฎ) ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา) ผู้แทนคณะกรรมาธิการการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) และผู้แทนจากสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry: UMFCCI)

         งานประกอบด้วยหัวข้อสนทนา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ภาพรวมและทิศทางศักยภาพที่น่าค้นหาของเศรษฐกิจเมียนมา 2) กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและพื้นฐานที่จำเป็นในการลงทุนในเมียนมา 3) มาตรการ กฎระเบียบและข้อควรรู้ในการลงทุนในเมียนมา 4) ช่องทางในการขยายฐานการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา และ 5) ค้นหาศักยภาพรายภูมิภาค: อิรวดี-ย่างกุ้ง-มะริด

         ปัจจุบัน ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของเมียนมา และลงทุนในเมียนมาเป็นอันดับ 6 รองจากจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ ในสาขาพลังงาน การผลิต ประมงและปศุสัตว์ โรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนคมนาคมและการสื่อสาร

         เมียนมาขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ แรงงานราคาถูก และเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวอย่างรวดเร็ว ช่วงนี้เป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าไปหาโอกาสทางธุรกิจ แต่ต้องศึกษาข้อมูลและกฎหมายการลงทุนให้ถี่ถ้วน รวมถึงหาคู่ค้าที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจริง

         ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ลิ้งด้านล่าง และศึกษารายละเอียดได้ที่นางสาวมายเดียร์ รุจิรยศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่อีเมล์ thaimyanmarbc@gmail.com งานสัมมนาใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดำเนินรายการ


15 กันยายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน