สถานทูตไทยที่อินเดียมาชวน ‘จัดกระบวนทัพ SMEs ไทย สู่ตลาดภารตะ’ 
วันที่ 12 ก.ย. ศกนี้
สถานทูตไทยที่อินเดียมาชวน ‘จัดกระบวนทัพ SMEs ไทย สู่ตลาดภารตะ’ 
วันที่ 12 ก.ย. ศกนี้
         ตลาดอินเดียมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจโลกอันซบเซา สะท้อนได้จากการเยือนอินเดียของผู้นำจากหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการเยือนอินเดียล่าสุดของนาย John Kerry รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา แน่นอนว่า เมื่อเริ่มเนื้อหอม ภาวะการแข่งขันในการเจาะตลาดอินเดียจะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคชาวอินเดียเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยชี้ช่องทางการค้าการลงทุนในตลาดอินเดีย ช่วยให้สามารถกำหนดรายการสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกไปแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ในอินเดีย รวมถึงส่งให้ผู้ประกอบการไทยปักธงในตลาดอินเดียได้อย่างสวยงาม

         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ ‘จัดกระบวนทัพ SMEs ไทย สู่ตลาดภารตะ’ ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

         งานสัมมนา ‘จัดกระบวนทัพ SMEs ไทย สู่ตลาดภารตะ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ SMEs ไทยหันมาให้ความสำคัญกับตลาดอินเดียอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางธุรกิจอันสดใสในแดนภารตะ

         ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐด้าน SMEs ของอินเดียและบริษัทเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในอินเดียอย่างหลากหลาย รวมทั้งระดมสมองหาแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาและเสริมสร้าง SMEs ไทยให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะออกไปทำธุรกิจในตลาดอินเดีย รวมถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

         งานสัมมนาครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยข้อมูลนโยบายสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SMEs ไทยเพื่อการส่งออกและโอกาสในการทำธุรกิจของ SMEs ไทยในประเทศอินเดีย กล่าวเปิดงานโดยนายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี งานสัมมนาประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

         1) ทิศทางที่ SMEs ไทยควรปรับตัวไปสู่ประเทศไทย 4.0 และการสนับสนุนของภาครัฐไปสู่ SMEs 4.0 โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และดำเนินรายการโดย นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand

         2) โอกาสด้านการทำธุรกิจของ SME ไทยในตลาดอินเดีย และการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีอยู่แล้วระหว่างไทยกับอินเดียและอาเซียนกับอินเดีย นำโดยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองมุมไบ ผศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

         3) แบ่งปันประสบการณ์จากการทำธุรกิจในอินเดีย นำโดยนายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐอินเตอร์เทรด จำกัด และนายราเกซ ซิงห์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

         4) โอกาสด้านการค้าของ SME ไทยในตลาดอินเดียในมุมมองของภาครัฐอินเดีย นำโดยวิทยากรจากกระทรวงวิสาหกิจขนาดเล็ก ย่อม และกลาง (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) ของรัฐบาลอินเดีย และสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry-CII) หนึ่งในหอการค้าหลักของอินเดีย

        การสัมมนาในหัวข้อที่ 1-3 ดำเนินรายการโดยใช้ภาษาไทย และในหัวข้อที่ 4 ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ และสรุปเป็นภาษาไทยโดยผู้ดำเนินรายการให้แก่ผู้เข้าร่วม

         ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของอินเดียพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ที่ริเริ่มโครงการด้านการพัฒนามากมาย จนทำให้อินเดียในปัจจุบันกลายเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการและกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของอินเดียนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการไทยไม่ควรรอช้า รีบศึกษาหาข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่มีประสบการณ์ เตรียมพร้อมลงสนามการค้าการลงทุนในแดนอินเดียแบบเต็มตัว

         การเข้าร่วมงานสัมมนา ‘จัดกระบวนทัพ SMEs ไทย สู่ตลาดภารตะ’ ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน เนื่องจากมีที่นั่งจำนวนจำกัด สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารลงทะเบียนได้ที่ลิ้งด้านล่าง


3 กันยายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน