ต่อยอดธุรกิจ SMEs อย่างไรให้ก้าวไกลอย่างไต้หวัน ไปเรียนรู้กันที่ งานสัมมนา Knowledge Bank Project 2016 วันที่ 12 กันยายน ศกนี้
ต่อยอดธุรกิจ SMEs อย่างไรให้ก้าวไกลอย่างไต้หวัน ไปเรียนรู้กันที่  งานสัมมนา Knowledge Bank Project 2016 วันที่ 12 กันยายน ศกนี้
          ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เพราะแค่ในเอเชีย ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ครองสัดส่วนถึง 97% ของธุรกิจทั้งหมด ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ SMEs อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs ไทยมีศักยภาพไม่แพ้ SMEs สัญชาติอื่น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าก่อนเข้าสู่สนามการค้าระดับโลก

          เป็นที่ทราบกันดีว่า “ไต้หวัน” เป็นหนึ่งในกูรูด้านการพัฒนา SMEs เพราะภาครัฐให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่อง และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนของ SMEs มาโดยตลอด ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไต้หวัน โดยครองสัดส่วนสูงกว่า 90% ของกิจการทั้งหมดในไต้หวัน และ 37% ของกิจการ SMEs เหล่านี้ก็สามารถส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้ ความสำเร็จของ SMEs ไต้หวัน ทำให้เกิดคำถามว่าอะไรคือเคล็ดลับ คำตอบรอผู้ประกอบการไทยอยู่ใน งานสัมมนา Knowledge Bank Project 2016 : Empowering Thai SMEs for Sustainable Growth - Learning from Taiwan" ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน ศกนี้ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.0009.00 - 17.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล

          งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นโดย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ Association of Emerging Market Studies (Taiwan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ SMEs ไทยที่สนใจต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลในต่างประเทศ และผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้เป็นที่จับตามอง

          ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์สินค้า การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศสำหรับ SMEs และข้อมูลกฎระเบียบในการนำเข้าอาหารและยาของไต้หวัน อาทิ ศาสตราจารย์ Paul S.P. Hsu ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ศาสตราจารย์ Jaw-Jou Kang อธิบดีสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของไต้หวัน ดร. Francis Yi-hua Kan ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมตัวทางภูมิภาคในเอเชียตะวันออก นาย Robert Ouyoung ประธานบริษัท ANKO Food Machine นาย Lee Li-Yuan ทายาทรุ่นที่ 5 ของร้านขนมชื่อดังของไต้หวัน และนาย Ben Wang ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนไทย

          งานนี้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสัมมนา โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดรายการ ที่สำคัญ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน เนื่องจากมีที่นั่งจำนวนจำกัดเพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น!!


30 สิงหาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน