“ชี้ช่องจากทีมทูต” ครั้งที่ 1 ที่เมียนมา กต. ชวนสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนที่ย่างกุ้งต้นเดือนกันยายน ศกนี้
“ชี้ช่องจากทีมทูต” ครั้งที่ 1 ที่เมียนมา  กต. ชวนสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนที่ย่างกุ้งต้นเดือนกันยายน ศกนี้
       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งโอกาสสำหรับภาคธุรกิจ ทูตไทย ที่ประจำการอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกเร่งเดินหน้าสานความสัมพันธ์กับ ทุกประเทศเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย นำข้อมูลตลาด กฎระเบียบและพฤติกรรมผู้บริโภคต่างประเทศที่อัพเดทได้จากการเข้าถึงผู้เล่นสำคัญในประเทศนั้น ๆ มาให้ธุรกิจไทยได้รับรู้และลงมือ โกอินเตอร์ตามฝันได้อย่างทันโลก

       เพราะทูตไทยคือกุญแจสำคัญที่ช่วยไขโอกาสและชี้ช่องให้กับผู้ประกอบการไทย ปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงริเริ่มจัดโครงการ "ชี้ช่องจากทีมทูต" ให้ผู้ประกอบการไทยได้เดินทางออกไปพบกับทูตไทยในต่างประเทศ สัมผัสพื้นที่จริง และสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจในตลาดที่เป็นโอกาสของประเทศไทย โครงการนี้รับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะนำพาแบรนด์ไทยไปแนะนำกับโลก

       เมียนมาคือตลาดการค้าและการลงทุนที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวลานี้ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดแรงงาน นักธุรกิจไทยทั้งรายเล็กรายใหญ่ต่างเล็งเห็นโอกาสจากศักยภาพทางการค้าการลงทุนของดินแดนแห่งนี้ เอกชนจำนวนไม่น้อยได้เข้าไปค้าขายและลงทุนในเมียนมาเรียบร้อยแล้ว สะท้อนได้จากการที่ไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่ทำการค้ากับเมียนมามากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน และครองอันดับ 6 มูลค่าการลงทุนสูงสุดในเมียนมา

       เศรษฐกิจเมียนมาเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปี 2558 ที่ผ่านมา GDP โตถึง 8.2% และยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกจากปัจจัยบวก ไม่ว่าความต่อเนื่องด้านนโยบาย ค่าจ้างแรงงานที่ยังต่ำ เมืองเศรษฐกิจที่พร้อมรองรับการขยายตัวของการลงทุน นโยบายดึงดูดการลงทุนของรัฐบาล และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่อย่างติละวา ทวาย และจ้าวพิว พร้อมกับการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและระบบคมนาคมขนส่งควบคู่กันไป

       ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก กระทรวงการต่างประเทศจึงเลือกเมียนมาเป็นจุดหมายปลายทางแรกสำหรับโครงการ “ชี้ช่องจากทีมทูต” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ยังเมียง ๆ มอง ๆ เมียนมา ได้ลองไปสัมผัสพื้นที่จริงกันได้อย่างมั่นใจ

         ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz) ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ตั้งใจจัดโครงการ "ชี้ช่องจากทีมทูต" ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อผู้ประกอบการไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน ศกนี้ ที่เมียนมา ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเมียนมาโดยตรงจากนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเมียนมา ร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อหาคู่ค้าท้องถิ่นที่ใช่ ไฮไลท์สำคัญคือ การได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของเมียนมาริมฝั่งแม่น้ำงย่างกุ้ง และการได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าการลงทุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวจริงเสียงจริงของทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา อาทิ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) และกรมบริหารการลงทุนและบริษัทของเมียนมา (DICA)

        โครงการครั้งนี้เน้นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เกษตรและอาหาร และการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พักและค่าอาหาร ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ดูแลประสานงานกำหนดการและการเดินทางทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมียนมา โครงการนี้รับจำนวนจำกัด

         เมียนมาและไทยต่างเป็นตลาดที่สำคัญของกันและกัน เมียนมาส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่และโลหะ ไม้ซุงและไม้แปรรูป รวมถึงวัตถุดิบประกอบอาหารที่หลากหลายมายังไทย ในขณะที่ไทยส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างเหล็กและปูนซีเมนต์ไปเมียนมา ไทยได้ปักหมุดลงทุนด้านพลังงาน ประมงและปศุสัตว์ โรมแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงคมนาคมและการสื่อสาร โอกาสของผู้ประกอบการไทยในเมียนมายังคงเปิดกว้าง เพียงแค่ต้องศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบการลงทุนให้ถี่ถ้วน และสำรวจสนามการค้าการลงทุนจริง ก่อนเริ่มบุกตลาด

        ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิ้งด้านล่าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสาริศา บุตรวงษ์ โทรศัพท์ 0 2203 50000 2203 5000 ต่อ 14244 อีเมล์ event@globthailand.com
19 สิงหาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน