ทดลองตลาดฮาลาลในอิหร่านกับงาน International Meat Exhibition (MeatEX)
ทดลองตลาดฮาลาลในอิหร่านกับงาน International Meat Exhibition (MeatEX)
         ตลาดสินค้าฮาลาลมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคชาวมุสลิมกว่า 1.7 พันล้านคนทั่วโลก ขณะที่กลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพก็นิยมบริโภคอาหารฮาลาล ไทยเองเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยในปีที่ผ่านมาสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิก OIC รวม 57 ประเทศ เป็นมูลค่าถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

         กลุ่มประเทศตะวันออกกลางนับเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะอิหร่านที่มีประชากรที่มีกำลังซื้อจำนวนมากถึง 80 ล้านคน ปัจจุบัน อิหร่านยังมีจำนวนผู้ประกอบการด้านสินค้าฮาลาลไม่มาก จึงเป็นโอกาสทองแก่ผู้ประกอบการด้านฮาลาลไทยที่จะเข้าไปครองพื้นที่ตลาดแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่อิหร่านได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

         ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้ทดลองตลาดอาหารฮาลาลในอิหร่านมานำเสนอ กับงานนิทรรศการและแสดงสินค้าฮาลาลที่คัดสรรโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน อย่างงานแสดงสินค้าเนื้อสัตว์ระหว่างประเทศ International Meat Exhibition (MeatEX) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2559 ณ Tehran International Exhibition Center กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

         ในจำนวนประชากรกว่า 80 ล้านคนของอิหร่าน เป็นชาวมุสลิมถึง 97% และชาวอิหร่านมีกำลังซื้อสูงเป็นอันดับต้นในกลุ่มประเทศมุสลิม อิหร่านมีอุตสาหกรรมน้ำมันที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่มากมาย หลังได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอิหร่านจึงเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลก

         บริษัท Tejarat Farasoo Holding ร่วมกับบริษัทเยอรมนี Messe Frankfurt จัดงาน MeatEX ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ฮาลาลระหว่างประเทศแห่งเดียวของโลกแบบครบวงจร โดยครอบคลุมการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์ (เนื้อสัตว์แดง สัตว์ปีก สัตว์ทะเล และเนื้อสัตว์ที่แปรรูปแล้ว) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยงาน MeatEX ได้รับการรับรองจากองค์กรส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่อิหร่าน

         ผู้จัดงานเชิญผู้ประกอบการไทยด้านอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไปจัดแสดงในงาน MeatEX ปลายปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น 1) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล และเนื้อสัตว์แปรรูป 2) เครื่องเทศและเครื่องปรุงเนื้อสัตว์ 3) เครื่องจักรสำหรับการชำแหละเนื้อสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ 4) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 5) อุปกรณ์และระบบจัดเก็บความเย็น 6) อุตสาหกรรมคลังสินค้าและการขนส่ง 7) เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ภายในงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการอุตสาหกรรมเนื้อ ฮาลาล และ 2) งานสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ พื้นที่จัดงานมีขนาด 5,000 ตารางเมตร และในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมออกบูธ จำนวน 200 บริษัท จาก 10 ประเทศทั่วโลก และผู้เข้าร่วมงานประมาณ 12,000 คน จากอิหร่านและทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ

         คูหาจัดแสดงภายในงานแบ่งเป็น 3 แบบ 1) คูหาเปล่าในอาคาร ราคา 180 ยูโร ต่อ ตารางเมตร (ประมาณ 6,900 บาท ต่อ ตารางเมตร) 2) คูหามาตรฐานในอาคาร ราคา 190 ยูโร ต่อ ตารางเมตร (ประมาณ 7,300 บาท ต่อ ตารางเมตร) และ 3) คูหาเปล่านอกอาคาร ราคา 110 ยูโร (ประมาณ 4,300 บาท ต่อ ตารางเมตร)

         ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ผู้จัดงาน โทรศัพท์ +98 (21) 88062338 โทรสาร 98+ (21) 88062339 อีเมล์ info@iranmeatex.com เว็บไซต์ www.iranmeatex.com/en/ หากมีโอกาส อย่าลืมศึกษา 10 ข้อ รู้ให้จริงก่อนรุกอิหร่าน หลังยกเลิกคว่ำบาตร เพื่อให้ผู้ประกอบไทยฉลาดเรื่องตลาดโลกที่ http://www.thaibiz.net/th/articles/detail.php?cate=tips-and-tricks&id=20399
15 สิงหาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน