ลงไอเดีย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับโครงการประกวดโลโก้การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit)
ลงไอเดีย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับโครงการประกวดโลโก้การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit)
         อีกงานใหญ่ปลายปีนี้ของไทยที่ทุกสายตาจากทั่วโลกจะต้องหันมามองไทยคือ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติระดับสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ ผู้นำเอเชียจาก 34 ประเทศจะมารวมตัวที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือความร่วมมือและความท้าทายในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น นี่เป็นครั้งแรกที่จะเปิดเวทีเพื่อภาคธุรกิจที่เรียกว่า ACD Connect Business Forum หรือ ACD Connect 2016 ภายใต้หัวข้อด้านการเชื่อมโยงและนวัตกรรมทางการเงินในภูมิภาค เพราะเอเชียมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินของโลก

         เวที ACD Summit ในครั้งนี้ ไม่จำกัดการมีส่วนร่วมอยู่เฉพาะภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเปิดเวทีให้ภาคธุรกิจแสดงบทบาทและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ก่อนจะถึงวันงาน กระทรววงการต่างประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนและนิสิตนักศึกษามาประลองฝีมือด้วยการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของงานครั้งนี้ผ่านการออกแบบโลโก้งานด้วย

         กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนผู้มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของงานประชุม ACD Summit และ ACD Connect 2016 ให้มีความสวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์และสื่อถึงเป้าหมายในการจัดงานที่ชัดเจน

         งานนี้เปิดกว้างให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประกวดโดยส่งผลงานได้คนละหนึ่งแบบต่อหนึ่งการประชุม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการประกวดฯ ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/Zcwyg7

         กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชีย มุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นเอเชีย โดยใช้จุดแข็งและศักยภาพของประเทศสมาชิก 34 ประเทศจากทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย

         ไทยในฐานะประธาน ACD ในปีนี้ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาคมเอเชียและประชาคมโลกที่มีต่อไทย ตลอดจนแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการสร้างพลวัตใหม่ของกรอบความร่วมมือเอเชียเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals 2030)ของสหประชาชาติ

         ไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกใน 6 สาขาหลัก ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยง (2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ (5) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ (6) การส่งเสริมแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

         ในขณะที่เวทีคู่ขนานสำหรับภาคธุรกิจ ACD Connect 2016 จะชูประเด็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินของโลก (FinTech) และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ในกลุ่มประเทศสมาชิก ACD ถึงบทบาทและความก้าวหน้าของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงไทยในการเป็นแหล่งตลาดเงินและตลาดทุนของภูมิภาค

15 กรกฎาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน