เปิดโลกเกษตรสุดล้ำกับงาน Food Valley 2016 ที่เนเธอร์แลนด์
 เปิดโลกเกษตรสุดล้ำกับงาน Food Valley 2016 ที่เนเธอร์แลนด์
        ความสำเร็จของ “เนเธอร์แลนด์” เป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารของไทย แม้ว่าจะมีขนาดประเทศเล็กกว่าไทยถึง 12 เท่า แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่โดดเด่นได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของเนเธอร์แลนด์อย่างมาก จนกลายเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าถึง 296 เท่า และเป็นอันดับ 1 ในยุโรป

        เนเธอร์แลนด์เป็นแบบอย่างในการให้ความสำคัญกับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร และแบบอย่างความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่างสถาบันการศึกษาวิจัยกับเกษตรกรในการพัฒนาประสิทธิภาพการเกษตร จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของบริษัทอาหารชั้นนำของโลกกว่า 40 บริษัท และศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารกว่า 12 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรอันดับ 1 ของโลกอย่าง Wageningen University

        เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทำเลที่ตั้ง ดินที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย เมื่อผนวกกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเกษตรของเนเธอร์แลนด์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

        ข่าวดี สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจเกษตรและอาหาร ในเดือนตุลาคม ศกนี้ เนเธอร์แลนด์จะมีงานใหญ่ด้านการเกษตร และรอต้อนรับผู้ประกอบการที่สนใจเสาะหานวัตกรรมที่จะยกระดับธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้น

        ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกว่า องค์กรไม่แสวงผลกำไร Food Valley ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนา Food Innopolis ของไทย จะจัดงานแสดงสินค้าอาหาร Food Valley 2016 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เมืองอาร์เนม (Arnhem) และหนึ่งวันก่อนหน้า จะจัดกิจกรรมคู่ขนาน Holland Innovation Tours เพื่อนำผู้สนใจได้เรียนรู้โลกอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางการเกษตรสุดล้ำของเนเธอร์แลนด์

        ภายในงาน Food Valley 2016 จะมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่เป็นงานแสดงสินค้า เวทีเสวนา งานมอบรางวัล Food Valley Award และงานแสดงสินค้าของกลุ่ม Startup ในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานถึงกว่า 800 คน จากเนเธอร์แลนด์ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงจากประเทศไทย

        ในส่วนกิจกรรมคู่ขนาน Holland Innovation Tours ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงของเนเธอร์แลนด์ ผู้จัดงานแบ่งรายการทัวร์เป็น 7 รายการ ตามความสนใจของผู้ประกอบการ ได้แก่ (1) AGTECH Tour (2) Bio-based Economy Tour (3) Personalised Nutrition Tour (4) Smart Fresh Food Tour (5) Food Safety and Health Tour (6) Reformulation, Technology and Processing Tour และ (7) Daily and Water Technology Tour

        อัตราค่าเข้าร่วมงาน Food Valley Expo และกิจกรรม Holland Innovation Tour ราคา 225 ยูโร ต่องาน

        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานกิจกรรม Holland Innovation Tours: คุณ Lianne Kusters อีเมล์ lianne.kusters@foodvalley.nl และผู้ประสานงาน Food Valley 2016: คุณ Ynske Ackerman โทรศัพท์ (+31) 317 46 65 20 อีเมล์ ynske.ackerman@foodvalley.nl เว็บไซต์ http://www.foodvalleyexpo.com/
12 กรกฎาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน