รู้ก่อน รุกก่อน กับศักยภาพตลาด ICT อิหร่าน ในงาน “Iran ICT Investment and Business Opportunity” ที่เตหะราน ก.ค. ศกนี้
รู้ก่อน รุกก่อน กับศักยภาพตลาด ICT อิหร่าน                                  ในงาน “Iran ICT Investment and Business Opportunity” ที่เตหะราน ก.ค. ศกนี้
         การยกเลิกการคว่ำบาตรโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทำให้ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจอิหร่านจะเติบโตถึง 4.4% จาก 1.9 % เมื่อปีที่ผ่านมา จึงไม่น่าแปลกใจที่ใคร ๆ ก็ฟันธงว่า ปี 2559 อิหร่านจะกลับมาเล่นบทนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางให้เติบโตอีกครั้ง เมื่อประตูเปิด การค้าก็เฟื่องฟู นักท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศก็หลั่งไหล ตัวอย่างล่าสุด ในการเยือนอิหร่านของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจติดตามไปด้วยถึง 230 คน ทั้งสองประเทศประกาศจะเพิ่มการค้าระหว่างกันขึ้นอีกเป็น 3 เท่าให้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

         แน่นอนว่า อุตสาหกรรมเด่น ๆ ที่ดึงดูดใจนักแสวงหาโอกาสจากเกาหลีใต้และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกให้ไปอิหร่าน คงไม่พ้นอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องจับตาและหาโอกาสให้ไวในอิหร่าน ก็คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร

         รัฐบาลอิหร่านได้หันมาให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยและทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดจนพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจเพื่อต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลก ไอทีแทรกซึมอยู่ในทุกอุตสาหกรรมทั้งการสื่อสาร พลังงาน การเงิน และภาคการผลิต จึงไม่น่าแปลกใจที่ นาย Nasrollah Jahangard รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ICT ของอิหร่านกล่าวว่า สัดส่วนอุตสาหกรรมไอทีของประเทศจะเพิ่มจาก 2.5% เป็นไม่ต่ำกว่า 5% ของ GDP ในอีก 5 ปีถัดไป และตลาด ICT ของอิหร่านจะเติบโตได้ถึง 20-30% ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา อิหร่านก็ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือแล้วกว่า 70,000 แอพพลิเคชั่น

         ตลาดไอทีของอิหร่านเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกำลังซื้อและความต้องการของผู้บริโภคให้ IT มาตอบโจทย์การใช้ชีวิต (IT solutions) อิหร่านมีประชากร 80 ล้านคน 70% มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ส่งผลให้คนเหล่านี้ตอบสนองอย่างรวดเร็วกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ชาวอิหร่านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยชาวอิหร่าน 1 คน มักจะมีมือถือมากกว่า 1 เครื่อง
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้อิหร่านเป็นตลาดที่น่าศึกษาสำหรับผู้ประกอบการไทยในสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร หากสนใจ ควรติดเกราะความรู้ด้านกฎระเบียบการลงทุน และหาเครือข่ายด้าน ICT เพื่อให้ธุรกิจของท่านไปได้สวยในตลาดศักยภาพอย่างอิหร่าน และโอกาสที่ว่านั้นก็มาถึงแล้ว

         ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ว่า สหภาพผู้ผลิตและผู้ส่งออกซอฟต์แวร์อิหร่านร่วมกับสภาหอการค้า อุตสาหกรรมและเหมืองแร่อิหร่าน จะจัดงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ “Iran ICT Investment and Business Opportunity” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม IRIB International Conference Center กรุงเตหะราน

         งาน Iran ICT 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสการลงทุนในอิหร่าน และให้ข้อมูลกฎระเบียบการลงทุนภายในประเทศ มุ่งหวังให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามามีส่วนในอุตสาหกรรม ICT ของอิหร่านมากขึ้น ภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิของอิหร่านเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และประธานสภาหอการค้าอิหร่าน

         งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Presentation of Opportunities for Investment and Business in ICT Industry of Iran” เน้นเชิญชวนผู้ประกอบการในสาขา ICT โดยภายในงานประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) งานสัมมนาด้าน ICT อาทิ Software & Contents Production Expert Panel ICT Equipment’s Production Expert Panel และ ICT Infrastructures Expert Panel (2) งานจับคู่ธุรกิจกับบริษัทต่างชาติ และ ICT ของอิหร่าน ในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2559 และ (3) กิจกรรมเยี่ยมชม Pardis Technology Park ที่ตั้งของบริษัท ICT ที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน

         ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ 500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,595 บาท) ต่อ ท่าน งานใช้ภาษาเปอร์เซียและภาษาอังกฤษ ผู้จัดงานจัดล่ามแปลภาษาไว้ให้ในกรณีที่ดำเนินรายการเป็นภาษาเปอร์เซีย

         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดงาน IICTIBO โทรศัพท์ +98(21)8817-5232 +98(21)8817-5053 และ +98(21)8817-5809 โทรสาร +98(21)8851-1721 อีเมล์ ir@iictibo.ir และเว็บไซต์ http://www.iictibo.ir/
27 มิถุนายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน