ร่วมเจาะโอกาสลงทุนในลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ ในการประชุม Mekong-ROK Business Forum ครั้งที่ 4 ที่เมียนมา
ร่วมเจาะโอกาสลงทุนในลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้  ในการประชุม Mekong-ROK Business Forum ครั้งที่ 4 ที่เมียนมา
         เกาหลีใต้นอกจากจะสานความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนในกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในอนุภูมิภาคแถบบ้านเรามาตั้งแต่ปี 2553  ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงที่เรียกว่า Mekong-ROK Cooperation ประเทศสมาชิกเวทีนี้ประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และเกาหลีใต้ ตั้งเป้าที่จะลดช่องว่างการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

         การประชุม Mekong-ROK Business Forum เป็นเวทีสำคัญภายใต้กรอบที่ว่าเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน CLMVT และเกาหลีใต้ สร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ในวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคมนี้ เกาหลีใต้และเมียนมาจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Mekong-ROK Business Forum ครั้งที่ 4 ที่โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา นาย Kyaw Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลังและของเมียนมา (Union Minister of Ministry of Planning and Finance)  และนาย Lim Sung-nam ผู้ช่วยรัฐมนตรีแห่งกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลี (Vice Minister of Foreign Affairs) จะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน

         การประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “รู้โอกาสการลงทุนในลุ่มแม่น้ำโขง” (Realizing Investment Opportunities in the Mekong Sub-region) โดยจะมีการอภิปราย 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง และ 2) แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศแม่น้ำโขงกับเกาหลีใต้

         หัวข้อแรก จะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะล่าสุดเรื่องบรรยากาศทางธุรกิจ นโยบายและสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยผู้รู้ลึกรู้จริงจากกลุ่มประเทศ CLMVT อาทิ ผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศร่วมบรรยายจากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia: CDC) กระทรวงการวางแผนและการคลังของเมียนมา (Ministry of Planning and Finance) กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) ของเวียดนามและ สปป.ลาว ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย (BOI)

         หัวข้อที่สอง อภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป.ลาว (Ministry of Industry and Trade) กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา (Ministry of Commerce) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนาม (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) และสถาบันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)

         ที่น่าสนใจสำหรับภาคเอกชนคือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว (One-on-One Business Consultation) โดยผู้ประกอบการจากธุรกิจเครื่องสำอาง การก่อสร้าง เครื่องจักร เหล็ก เคมีภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย และจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจในเกาหลีใต้ รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษติละวาในวันที่ 1 ก.ค. 2559

         การประชุมในเวทีนี้ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVTและเกาหลีใต้ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุน และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอำเภอ Thanlyin และอำเภอ Kyauktan ในพื้นที่เขตย่างกุ้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.25 หมื่นไร่ และเป็นโครงการที่มีความคืบหน้ามากที่สุด เมื่อเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ในเมียนมา จึงเป็นที่สนใจและเป็นที่จับตามองจากนักลงทุนชาวต่างชาติ

         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการ รายชื่อบริษัทและนักธุรกิจจากเกาหลีใต้ และการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่อีเมล mekong.mfa@gmail.com

21 มิถุนายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน