รู้ลึกอุตสาหกรรมเหมืองแร่อิหร่านไปกับงาน IMIS 2016
รู้ลึกอุตสาหกรรมเหมืองแร่อิหร่านไปกับงาน IMIS 2016
       หนึ่งในประเทศที่กำลังเนื้อหอมที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้น “อิหร่าน” หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปประกาศยุติการคว่ำบาตรด้านเศรษฐกิจบางส่วน ทำให้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในดินแดนเปอร์เซียแห่งนี้เริ่มเป็นที่ประจักษ์ให้นักลงทุนหลากหลายสาขาทั่วโลก ด้วยปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อกับน่านน้ำสากล แรงงานราคาถูกและมีการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ กฎระเบียบที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

       “อิหร่าน” เป็นแหล่งขุมทรัพย์พลังงานและก๊าซธรรมชาติอันดับที่ 2 ของโลก คิดเป็น 16% ของปริมาณสำรองทั่วโลก และทรัพยากรน้ำมันเป็นอับดับที่ 4 คิดเป็น 10.9% ของปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลก นอกจากพลังงานและก๊าซธรรมชาติแล้ว อิหร่านยังมีศักยภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่อีกด้วย

       แร่ธาตุในอิหร่านมีมากกว่า 68 ชนิด ที่มีมากที่สุดคือ แร่ตะกั่ว ถ่านหิน โครเมียม ทองแดง สินแร่ และเหล็ก อุตสาหกรรมเหมืองแร่อิหร่านครองส่วนแบ่งตลาดในตลาดหุ้นเตหะรานถึง 25% นับเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจอิหร่าน

       ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่จึงไม่ควรมองข้ามอิหร่านโดยเด็ดขาด ลองเริ่มหันมาศึกษากฎระเบียบการลงทุนอย่างใกล้ชิด แล้วพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดธุรกิจที่อิหร่านในอนาคต วันนี้ โอกาสที่จะศึกษาตลาดอิหร่านมาถึงแล้ว

       ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ว่า องค์การพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมเหมืองแร่อิหร่าน (IMIDRO) จะจัดการประชุมและนิทรรศการ Iran Mines & Mining Industries Summit (IMIS 2016) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ IRIB International Conference Center กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

       งานการประชุมและนิทรรศการ IMIS 2016 เป็นเวทีที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของอิหร่านและภาคเอกชนจากทั่วโลก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเหมืองแร่อิหร่านตั้งแต่ต้นนำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทสำรวจทางธรณีวิทยา กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสำหรับการทำเหมือง กลุ่มบริษัทขุดเจาะ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอิหร่าน งานประชุม IMIS 2016 เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้แทนในแวดวงจาก 21 ประเทศทั่วโลก จาก 590 บริษัท เข้าร่วมงาน

       ในปีนี้ งานการประชุมและนิทรรศการ IMIS 2016 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Exploration, Investment & Development” ภายในงานการประชุมและนิทรรศการประกอบไปด้วย 2 งานย่อย ได้แก่ 1) งานประชุมนานาชาติ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐอิหร่านและภาคเอกชนจากหลากหลายประเทศ อาทิ แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ร่วมสนทนาใน 6 ประเด็นหลักเกี่ยวกับการทำธุรกิจเหมืองแร่ อาทิ ข้อเสนอสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะสนใจไปสำรวจและลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (IMIDRO’s Exploration Package for International Mining Companies, Investors & Financiers) และความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Excellence in Mining: Value Realization through Innovation, Technology, Productivity and Cost Management) และ 2) งานนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการ ซึ่งผู้จัดประสงค์จะเชิญผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงไทยในสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การสำรวจและการผลิต เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีระดับสูงและการวิจัย สถาบันการเงิน ตลอดจนบริษัทให้คำปรึกษา ด้านการบริหารและการลงทุน เข้าร่วมงาน

       ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมมีค่าใช้จ่าย 1,380 ยูโร (ประมาณ 55,000 บาท) ครอบคลุม การเข้าร่วมงานประชุมในทุกหัวข้อ การประชุมปฏิบัติการ รวมถึงบริการขอรับการตรวจลงตรา หากผู้สนใจต้องการรวมค่าที่พัก 3 วัน ในลักษณะแพคเกจ จะมีค่าใช้จ่ายรวม 1,980 ยูโร (ประมาณ 78,600 บาท) สำหรับผู้ที่สนใจร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสินค้า จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับคูหามาตรฐานราคา 350 ยูโร ต่อตารางเมตร (13,900 บาท ต่อตารางเมตร)
สมัครเข้าร่วมงานและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดงาน IICIC โทรศัพท์ (+9821) 22 03 73 83 และ (+9821) 22 04 88 59 โทรสาร (+9821) 22 04 47 69 หรือ ติดต่อคุณ Samaneh Samadi โทรศัพท์ (+98912) 21 85 96 7 อีเมล์ imis@iicic.com เว็บไซต์ http://www.iicic.com/imis2016/
10 มิถุนายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน