แสวงหาโอกาสในอุตสาหกรรมก่อสร้างอินโดนีเซียไปกับงาน IIICE 2016
 แสวงหาโอกาสในอุตสาหกรรมก่อสร้างอินโดนีเซียไปกับงาน IIICE 2016
        “อินโดนีเซีย” มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความ ”ที่สุด” เหล่านี้เป็นแรงส่งให้อินโดนีเซียเป็นที่น่าดึงดูดในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

        นอกจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และประชากร นโยบายสนับสนุนการค้าการลงทุนของอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดี โจโค วิโดโด เป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ส่งให้อินโดนีเซียเป็นประเทศเนื้อหอมในเวทีโลก โดยเฉพาะการชูนโยบายลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำธุรกิจ รวมทั้งการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

        การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอินโดนีเซียมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตของประเทศผ่านระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ถนน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นี่จึงเป็นจังหวะของนักลงทุนใทยในสาขานี้ที่จะใช้โอกาสจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอินโดนีเซีย เข้าไปสร้างความร่วมมือด้านการค้าขายและลงทุน แต่ก่อนจะลงมือบุกตลาดแดนอิเหนา คงต้องศึกษาข้อมูลและช่องทางไว้ให้รอบคอบเสียก่อน

        มีช่องทางที่น่าสนใจส่งตรงจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาแจ้งว่า สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (KADIN) จะจัดงาน Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2016 (IIICE 2016) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการใหญ่Indonesia Infrastructure Week 2016 (IIW16) ภายใต้หัวข้อ“Projects and Investment Opportunities across Indonesia’s Infrastructure Sector”

        งาน IIICE 2016 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนมีโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมครอบคลุมอุตสาหกรรมการก่อสร้างทุกสาขา อาทิ การขนส่งทางบก ท่าเรือ พลังงาน ตลอดจนระบบจัดการน้ำและขยะ ในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย และมียอดปิดดีลการขายภายในงานถึง 21%

        กิจกรรมภายในงาน IIICE 2016 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) งานนิทรรศการและแสดงสินค้า และ (2) งานประชุมและสัมมนา The Regional Governments Conference 2016 ซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซีย ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมรวมถึงเทรนด์ที่กำลังฮิตในภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย

        คูหามาตรฐานมีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ (1) คูหาเปล่าภายนอกอาคาร ราคา 150 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ตารางเมตร (ประมาณ 5,400 บาท ต่อ ตารางเมตร) (2) คูหาเปล่าภายในอาคาร ราคา 350 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ตารางเมตร (ประมาณ 12,500 บาท ต่อ ตารางเมตร) (3) คูหามาตรฐาน (ตกแต่งพร้อมปลั๊กไฟ) ราคา 400 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ตารางเมตร (ประมาณ 14,300 บาท ต่อ ตารางเมตร) และ (4) คูหามาตรฐานแบบพิเศษ ราคา 450 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ตารางเมตร (ประมาณ 16,000 บาท ต่อ ตารางเมตร)

        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.indonesiainfrastructureweek.com/iiice2016 หรือติดต่อผู้ประสานงานของบริษัท Infrastructure Asia คุณ Sari Sande โทรศัพท์ +62 21 391 3037 +62 812 877 0712+62 812 877 0712 โทรสาร +62 21 391 3349 อีเมล sari@infrastructureasia.com

1 มิถุนายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน